Borgarting lagmannsrett har skjerpet tingrettens straff mot den tidligere eieren av rederiet Tordenskjold betydelig.

Det skriver bt.no.

20 millioner

Av dommen på fem års fengsel, er om lag halvparten gjort betinget. I Oslo tingrett i januar 2010 ble han dømt til ett år og ni måneders fengsel.

Borgarting har også dømt ham til å betale nesten 20 millioner kroner i erstatning og inndragning. Inndragningen utgjør det meste av beløpet, og kommer fra Stuves eiendeler/eiendom samt en bankkonto.

Storebrand Bank ASA er tilkjent 120.000 dollar i erstatning.

Lovbruddene kom ifølge dommen i forbindelse med kjøp og salg av tre skip.

I Oslo tingrett ble Stuve frifunnet for en rekke av forholdene han nå er dømt for. Påstanden fra Økokrim, som anket dommen, var syv års fengsel.

«Utspekulerte og fordekte transaksjoner»

De mest alvorlige forholdene Stuve er dømt for er fire grove utroskap og tre grove bedragerier.

De straffbare handlingene er foregikk fra 1997 og frem til 2004. Borgarting mener at Stuve over en periode på syv år «gjennom utspekulerte og fordekte transaksjoner ved ulike anledninger og på forskjellig vis har misbrukt den tillit han har hatt i kraft av sine styreverv og sin faktiske posisjon, som innebar at han hadde avgjørende innflytelse.»

De alvorligste forholdene handler om kjøp og salg av tre skip. Tor Johan Stuve og parteren Petter Hellevik ordnet deretter med at skipene ble solgt fra ett selskap til et annet selskap eiet av stiftelsene Stuve hadde. Deretter ble de solgt videre til et andre selskap der Stuve og Hellevik var involvert, til en høyere pris.

Retten mener dette var illojalt og økonomisk utroskap. Bedrageriene er begått mot banker som lånte ut penger til skipskjøpene.

Må betale erstatning

Stuves partner, Petter Hellevik, ble i tingretten i 2009 dømt til fem og et halvt års fengsel. Også han anket. Han har fått en mildere dom: Fire år, hvorav to år betinget.

Mens Stuve slapp både erstatning og inndragning i sin dom fra tingretten, ble Hellevik dømt til å betale 3,8 millioner kroner i erstatning til DnB NOR Finans samt inndragning av over 1,2 millioner dollar.

I ankesaken er Hellevik dømt til å betale 2,5 millioner kroner i erstatning til Storebrand ASA samt et millionbeløp i inndragning.