Hva slags naboer man får med på kjøpet når man flytter inn i ny bolig, kan komme som en ubehagelig overraskelse.

Det erfarte en boligkjøper som flyttet inn i en borettslagsleilighet i Oslo sommeren 2009.

Kvinnen saksøkte selgeren, via eierskifteselskapet, for ikke å ha opplyst om en plagsom nabo i bygården på andre siden av veien, og krevde et prisavslag på 125.000 kroner.

Nylig falt det dom i Oslo tingrett, der kjøperen ikke fikk medhold.

Fornøyd i begynnelsen

Boligkjøperen var fornøyd med leiligheten de første månedene etter innflytting.

Men utover høsten og vinteren ble hun oppmerksom på en person som bor i bygården på den andre siden av gaten.

Han sitter ved vinduet sitt og «kikker» mot hennes leilighet, ofte i flere timer av gangen, heter det i dommen.

Ved en anledning skal mannen ha stått avkledd ved vinduet, og i en periode fikk boligkjøperen også ukjente telefonoppringninger som hun tror var fra naboen.

Bruker ikke verandaen

Kvinnen så seg tvunget til å kjøpe gardiner for å skjerme seg, og brukte nesten ikke verandaen ut mot naboen.

Boligkjøperen politianmeldte forholdet, men saken ble henlagt. I tillegg tok hun opp problemet med ledelsen for det kommunale botilbudet tvers over gaten uten at det førte til bedring.I forbindelse med denne saken, fikk kvinnen høre om andre som har opplevd at den aktuelle naboen i flere år har kastet lapper, barberhøvler og ubehagelige «gaver» opp på balkongene deres.

«Hyggelig naboforhold»

I salgsoppgaven til borettslagsleiligheten ble det opplyst at «leiligheten ligger høyt og fritt uten gjenboere med gode sol/lysforhold.»

Og videre:

«Godt og hyggelig bo-naboforhold i gården iflg. selger.»

Boligkjøperen saksøkte selgeren, fordi hun mener at selger burde ha opplyst om mannen i bygården på den andre siden av gaten.

Hun mener selger må ha visst om denne naboen, da problemet skal ha vedvart i lang tid og vært et omdiskutert tema i bygården.

Tap av utsikt og veranda

Boligkjøper krevde dermed et prisavslag på 125.000 kroner, utregnet fra verditap på grunnlag av blant annet tap av utsikt og tap av veranda.

Selgeren mente imidlertid at hun etter å ha bodd der i flere år hverken har vært plaget av kikking, eller mottatt telefoner slik kjøper beskriver.

Hun hadde mottatt lapper fra mannen ved et par anledninger, men oppfattet ikke dette som ubehagelig.Hun mente det derfor ikke var noen grunn til å opplyse om naboen som en negativ omstendighet ved leiligheten.

— Det vil alltid være diskusjon om hvor langt man skal strekke selgers opplysningsplikt. I dette tilfellet var det absolutt ikke noe å opplyse om, da selger ikke hadde hatt samme problemer med naboen, sier fagsjef Marianne Kvanvik i Protector, som er selgers eierskifteselskap og motpart i saken.

— Hvordan man opplever naboforhold vil være subjektivt. Selger hadde ikke blitt utsatt for det samme som kjøper i denne saken, sier Kvanvik.

- Ikke en mangel

Tingretten fant det ikke bevist at den ubehagelige oppførselen fra mannen i den andre bygården, er en mangel ved leiligheten.

Den fant heller ikke at det er gitt mangelfulle eller feilaktige opplysninger om leiligheten.

Retten legger her vekt på at det ikke er bevist at selgeren har opplevd «kikking» i de fire årene hun bodde der, og at dette problemet anses å ha oppstått en god stund etter overtagelse.

Boligkjøperen tapte dermed saken, og må ut med 25.000 kroner i omkostninger.

Hverken boligkjøper eller hennes advokat ønsker å kommentere saken, men ifølge advokaten vurderer de en anke.

Opplysningsplikt

Rådgiver Jarle Vinje i Forbrukerrådet vil ikke kommentere den aktuelle saken spesifikt, men kommenterer selgers opplysningsplikt på generelt grunnlag.

- Det selger har kjennskap til som kan ha betydning for potensielle kjøpere skal det opplyses om, sier Vinje.

Det kan være opplysninger om naboer som lager mye bråk eller andre forhold som oppfattes som negativt.

— Opplevelsene kan være subjektive, og folk kan opptre forskjellig overfor forskjellige mennesker, men generelt skal selger opplyse om alle forhold som kan ha betydning ved salget, sier Vinje.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook