Justert for sesongvariasjoner steg boligprisene 0,9 prosent.

Det viser den månedlige boligprisstatistikken fra eiendomsmeglerbransjen som ble presentert onsdag, og som er utarbeidet av Pöyry for Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) og Finn.no.

— Tidligere år har april vært noe variert, helt fra 0 og opp mot 2 prosent prisstigning, sier Leif J. Laugen i EFF.

Litt avkortet

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for boliger er nå 29.900 kroner.

— April var en litt avkortet måned på grunn av påsken, sier Terje Buraas i EFF.

I april i fjor, da påsken var helt i slutten av måneden, falt boligprisene 0,3 prosent fra mars (sesongjustert 1,0 prosent ned).

Fra februar til mars i år, steg boligprisene med 1,2 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner var prisendringen opp 0,4 prosent. Da var prisveksten på 6,8 prosent de siste tolv månedene.

- Sterkere enn forventet

Et overraskende rentekutt fra Norges Bank i mars kan ha bidratt til å gjøre boligkjøperne mer betalingsvillige.

— Dette er en sterkere prisvekst enn jeg hadde forventet. Et så tydelig signal om at rentene vil ligge lavt fremover, legger nok press på prisene. Det er tøft der ute, og det viser tallene, mener Buraas.

Han ønsker at foreldre som hjelper sine barn inn i boligmarkedet skal være bevisst.

— Enkelte steder kan det være dyrt å kjøpe feil, sier Buraas.

Stiger mest i Drammen

I Oslo ble leilighetene 1,2 prosent dyrere fra mars til april, og 7 prosent dyrere det siste året.

Leilighetene som ble solgt i hovedstaden i april kostet i gjennomsnitt 44.400 kroner pr. kvadratmeter.

Prisen på eneboliger innenfor Oslo-grensene steg 1,4 prosent den siste måneden, og er 5 prosent dyrere enn i april i fjor. Gjennomsnitlig kvadratmeterpris er 41.100 kroner.

Delte boliger i hovedstaden ble 1,4 prosent dyrere den siste måneden, og koster nå 39.800 kroner pr. kvadratmeter. Stigningen siste år er på 6 prosent.

Drammen har høyest prisstigning med 9 prosent, med resten av Buskerud, Oppland og Nord-Norge utenom Tromsø på plassene bak, med 7 til 8 prosent stigning.

Hedmark, Kristiansand, Agder og Moss hadde svakest prisutvikling, med 2-3 prosent stigning.

- Det bygges for lite

Også Christian Dreyer, avtroppende styreleder i NEF, er overrasket over den sterke boligprisveksten.

Han viser til sterk befolkningsvekst, og at det bygges for lite.

— Det bygges i hvert fall 10.000 for få boliger i år og neste år. Da bygger vi bare opp under det store avviket mellom tilbud og etterspørsel. Når man ser på leieprisene, er det ikke rart at mange vil eie selv, sier Dreyer.

Han vil ha politikerne på banen, med å la det bygges flere boliger, og flere av de etterspurte boligtypene.

Eneboliger steg mest

Boligprisutviklingen var sterkest for eneboliger, med en oppgang på 2,1 prosent fra mars, og 7,5 prosent opp fra april 2011.

Delte boliger, som rekkehus, ble 1,9 prosent dyrere, som gir en vekst på 8,7 prosent fra året før.

Prisen på leiligheter steg 1,2 prosent fra mars til april, og er dermed 8,8 prosent dyrere enn for et år siden.

Vårrushet

Boligmarkedet har i lengre tid vært preget av at det har vært få boliger til salgs i forhold til etterspørselen. Det betyr at salgene går raskt unna.

Tilbudet av boliger til salgs vil erfaringsmessig toppe seg i mai og juni.

Tall fra Finn Eiendom helt tilbake til 2006 viser at antall bruktboliger som blir lagt ut for salg gjør et hopp nettopp i mai og juni.

Aftenposten.no og finn.no er del av samme konsern.