For der det en gang var kontroverser og vanskeligheter, er landene nå stort sett enige om det meste.

Bortsett fra Norge, Island og Russland er alle i EU. Den største utfordringen ligger i ulik tilnærming til energisektoren. For eksempel er Polen og Litauen på vei inn i atomalderen, mens Tyskland er på vei ut.

Gassledningen Nord Stream som frakter gass fra Russland til Tyskland gjennom Østersjøen er allerede utvidet en gang, og kan bli utvidet i både ett og to trinn til.

En gang var denne ledningen ytterst kontroversiell, men nå er det helt stille.

- Dette er bare blitt mulig fordi østersjølandene har samarbeidet. Ledningen er nødvendig for Europas energisikkerhet, og vi er avhengig av hverandre, sa Merkel på pressekonferansen.

Norsk gass

Regjeringslederne fra medlemslandene diskuterte energispørsmål i går formiddag, og statsminister Jens Stoltenberg oppsummerte møtets hovedpunkt slik: Hvordan forene to grunnleggende hensyn, nemlig at Europa trenger mer energi og at utslippene av klimagass må ned.

Norge og Russland er de to største gassleverandørene til Europa og ikke minst Tyskland. Ettersom landet, som en del av sin omlegging til fornybar energi, er på vei bort fra kullkraft, håper Norge på å selge mer gass. Stoltenberg nevner også Polen av samme grunn.

-  Er Nord Stream og ytterligere utvidelser en fordel eller en ulempe for Norge?

-  Norge og Russland har felles interesse av at det velges gass. Da blir det satset på infrastrukturen. Det handler om veldig store investeringer, påpeker han.

Medvedev uteble

Tysklands presidentskapsperiode løper nå ut, og stafettpinnen leveres videre til Russland. Det ble en noe klønete overgang, fordi statsminister Dmitrij Medvedev ikke var til stede.

I stedet var Russland representert med lavere nivå, nemlig visestatsminister Igor Sjuvalov. Han satt sammen med pressen under pressekonferansen, og så gikk Merkel ned fra podiet for å hilse på ham etterpå.

Merkel møter for øvrig Vladimir Putin i dag, og kommer blant annet til å ta opp Syria. Situasjonen i landet betegnet hun under pressekonferansen som «katastrofal».

I tysk presse har det vært spekulasjoner om at forholdet mellom Russland og Tyskland er blitt merkbart dårligere den siste tiden. Merkel og Putin er ingen god match, til tross for at de begge snakker hverandres språk. Kanskje har det med historien å gjøre — Putin var KGB-agent i Dresden i DDR, mens Merkel arbeidet som fysiker i Øst-Berlin. Merkel skal ifølge Der Spiegel også være skuffet over at Medvedev viste seg å være Putins lydige undersått, og ikke en reell reformator.