Viking Lotto-feberen før jul i fjor – med en førstepremiepott i romjulen på over 200 millioner kroner – hadde en betydelig effekt på regnskapstallene til Norsk Tipping. Nordmenns spillelyst de siste ukene i fjor slo alle rekorder, og var med på rette opp det som kunne blitt et svakt år for selskapet.

— Spillegleden siste halvår var så stor at flere av våre spill – Viking Lotto, Joker, Multix og Flax – satte omsetningsrekorder, og resultatet ble rekordstort, opplyser administrerende direktør i Norsk Tipping, Torbjørn Almlid overfor Aftenposten.

I dag legger det statseide tippeselskapet frem regnskapet og årsmeldingen for 2011. Det viser at Norsk Tippings samlede driftsinntekter økte fra 14,7 milliarder til 16,2 milliarder. Driftsresultatet økte med 55 millioner, til 3,26 milliarder kroner, sammenlignet med 2010.

Inkludert overføringen fra et fond vil det bli delt ut nesten 3,6 milliarder kroner til idrett, forskning, kultur og andre formål.

Følg med på økonominyhetene på våre Facebook-sider!

Bedre enn forventet

Milliardoverføringene til formålene er nesten på nivå med 2010. Slik så det imidlertid ikke ut til å bli halvveis ut i 2011. Da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober, ble anslagene for hvor mye idretten og de andre formålene får fra tippingen redusert med 225 millioner kroner. Nå blir kuttet på langt nær så stort.

— Resultat vil til de grader påvirke fordelingen til formålene. Budsjettforslaget bygde på prognoser som ble gitt på forsommeren, etter at det hadde buttet litt omsetningsmessig første halvår i fjor. Men fasiten er at 2011 ga et svært godt økonomisk resultat, forklarer Almlid.Ifølge toppsjefen i Norsk Tipping viser utviklingen i fjor høst hvordan pengespill kan bli påvirket av tilfeldige svingninger – som resulterte i den enorme lykketallspotten for Viking Lotto. Effekten var en dobling av omsetningen.

Ingen målrettet reklamekampanje lå bak omsetningsveksten utover høsten og frem mot jul. Tvert imot, påpeker Almlid, så ble reklamebudsjettet redusert foran fjoråret.

– Det som skjedde var i veldig stor grad et lykketreff, men samtidig var det vår jobb å utnytte situasjonen på en god måte da den oppsto.

Mer spill via nett

Adskillig mer strategisk tenking ligger bak veksten i omsetningen på nett og mobil.

I fjor lanserte selskapet applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett, og en stadig større andel av selskapets omsetning – i fjor totalt 2,1 milliarder kroner – kommer vi elektroniske kanaler.

Bak satsingen ligger en økende konkurranse fra utenlandske spillselskaper.

— Disse lanseringene har vært svært vellykket og ført til sterk vekst i spill via digitale flater, forteller Almlid.

- Men hvor langt kan dere strekke strategien om økt tilgjengelighet og flere onlinespill før ansvarligheten ikke lenger er ivaretatt?

— Den balansegangen er i utgangspunktet krevende. Derfor må vi ha en bevisst holdning til det å holde vår sti ren, samtidig som vi øker tilgjengeligheten på digitale flater. Når vi øker spilltilbudet, må vi legge på restriksjoner som gjør at vi ikke får uansvarlig spill. Og vi utvikler stadig nye verktøy for å overvåke at dette fungerer.