Det er dyrt å holde varmen i fire dronningboliger og et trekkfullt slott. Strømprisene i Storbritannia har økt med 20 prosent det siste året, og dette merkes også på dronning Elisabeths budsjett, skriver Finanicial Times.

Fyringsfattige

Stadig flere briter er fyringsfattige, det vil si at de bruker mer enn 10 prosent av sin årslønn på strøm.

I Buckingham Palace er det hengt opp skilt med overskriften Fyringsutgifter: «Vi ber alle ansatte være oppmerksomme på å slå av unødvendige lys».

Ifølge en av de ansatte, patruljerer dronningen gangene og slår av overflødige lys. Strømsparingstiltakene har ført til at strømforbruket ble redusert med 12,6 prosent fra 2009 til 2010.

Likevel var dronningens strømregning på 2,2 millioner pund i 2010, det tilsvarer 19,48 millioner kroner. Dette utgjør 6,9 prosent av monarkiets apanasje.

Med økningen i strømprisene vil dette tilsi at regningen i år vil komme på 2,6 millioner pund.

Fryst apanasje

Fyringssystemet i Buckingham Palace er utgått på dato, men det spørs om Dronningen har råd til å bytte det ut, skriver Financial Times.

Regjeringen har bestemt å fryse apanasjen frem til 2013 på grunn av en slunken statskasse.

Og den årlige overføringen som skal sørge for vedlikehold av de kongelige boligene har vært fryst siden 1999 på 15 millioner pund, dette tilsvarer et kutt på 32 prosent dersom man tar hensyn til prisstigningen i perioden.