Olsen jekker opp anslaget på boligprisene i 2022

Boligprisene vil øke med 2,8 prosent neste år, anslår sentralbanksjef Øystein Olsen. For tre måneder siden spådde han prisvekst på 1,7 prosent.

Boliger i Oslo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det kommer frem i en fersk utgave av Norges Banks pengepolitiske rapport.

Banken økte torsdag renten til 0,5 prosent. Det var på forhånd usikkert om banken ville tørre å gå videre med en planlagt heving, eller la seg stanse av spredningen av omikronsmitte som skaper økt usikkerhet.

Renten ble hevet til 0,25 prosent i september, etter å ha ligget på rekordlave null prosent fra mai 2020.

Norges Bank venter nå at boligprisene vil stige med 2,8 prosent i 2022. Det er en kraftig demping fra årets vekst på anslagsvis 9,1 prosent, men en klar oppjustering fra 2022-anslagene i forrige pengepolitiske rapport.

I september jekket banken opp anslaget for boligprisveksten neste år til 1,7 prosent. I juni ventet Norges Bank at boligprisveksten ville bli på én prosent neste år.

Norges Bank om boligprisene

Moderat prisvekst i høst

«Boligprisveksten har vært mer moderat det siste halve året og prisutviklingen har i høst vært som anslått», skriver Norges Bank i pengepolitisk rapport for desember.

«Fallet i boligprisveksten skyldes trolig forventninger om økte utlånsrenter og en normalisering av husholdningenes forbruksmønster i takt med gjenåpningen av samfunnet», skriver banken.

Den peker på at avdempingen i priser har vært tydeligst i Oslo. I november hadde Oslo den laveste tolvmånedersveksten blant de store norske byene.

Da banken gjorde sin første heving i september, hadde utlånsrenten på boliglån ligget nær 1,8 prosent over lengre tid, men de største bankene varslet etter kort tid at de ville øke sine renter.

Norges Bank venter at boliglånsrentene vil øke gradvis i årene fremover, og ligge på 3,1 prosent i 2024.

1,8 prosent rente av et lån på tre millioner kroner blir 54.000 kroner i året, eller 4.500 kroner i måneden. Rente på 3,1 prosent av samme lån blir 93.000 kroner i året, eller 7.750 kroner i måneden. Avdrag kommer i tillegg.

Venter moderat vekst

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret sier at rentehevingen var som ventet. Beslutningen vil ikke endre hennes anslag på rundt tre prosents vekst i boligprisene i Oslo og Norge i 2022.

– Dersom det viser seg at denne nedstengningen blir langvarig og sentralbankens rentebane ikke lar seg realisere, vil boligprisene kunne stige mer enn tre prosent, men vi mener likevel at den eksplosive veksten fra 2020–21 ikke vil gjenta seg, sier Macic til E24.

– Det er mange som har fremskyndet både bolig- og hyttekjøp hittil i pandemien, og det kan redusere noe av den potensielle etterspørselsveksten fremover. Så ja, færre renteøkninger enn planlagt påvirker selvfølgelig bolig- og hytteprisene positivt, men effekten vil dabbe av etter hvert, sier hun.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Øker sårbarheten

Når prisene øker mer enn inntektene, gjør det husholdningene mer sårbare, påpeker sentralbanken.

«Den sterke prisveksten under pandemien har økt sårbarheten i boligmarkedet», skriver Norges Bank.

«Utviklingen må ses i sammenheng med lave boliglånsrenter og at boligkjøpere har ønsket å bruke en større andel av inntekten på bolig, blant annet fordi bruk av hjemmekontor har økt, og forbruksmulighetene ellers har vært begrensede», legger banken til.

For folk med stort lån vil ytterligere rentehevinger og uforutsette utgifter på for eksempel strømregningen kunne svi ekstra hardt. Banken er bekymret for effekten av økte renter og eventuelle inntektsbortfall.

«Uten finansielle buffere i en slik situasjon kan husholdningene bli nødt til å stramme inn på konsumet. En slik innstramming kan bidra til å forsterke en nedgang i norsk økonomi», skriver Norges Bank.

«Det kan redusere foretakenes inntjening og evne til å betjene gjeld og i neste omgang gi økte tap på bankenes utlån til foretak», legger banken til.

Nedjusterer konsumveksten for 2022

Banken peker på de høye strømprisene og økte renter og mindre overføringer fra det offentlige i kommende år, og sier at veksten i folks disponible inntekter vil dempes selv om lønnene stiger.

Banken har nedjustert veksten i husholdningenes konsum til neste år til seks prosent, fra et anslag på nesten ti prosent i september.

«Samlet trekker økt disponibel realinntekt og høy sparing under pandemien i retning av økt konsum fremover. Vi anslår at konsumet øker med om lag seks prosent til neste år, og at veksten deretter avtar gradvis utover i prognoseperioden», skriver Norges Bank.

– Usunn boligprisvekst

Norges Eiendomsmeglerforbund er positive til Norges Banks rentehevinger.

– Dette er bra fordi det bidrar til å dempe den usunne boligprisveksten som er utløst av historisk lave renter og færre forbruksmuligheter under pandemien, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en kommentar.

– Når inflasjonen ser ut til å feste seg på et høyere nivå og norsk økonomi er i vekst, må vi belage oss på høyere renter og en mer normal utvikling i boligmarkedet enn tilfellet har vært siden våren 2020, sier han.

Også sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL (Norske Boligbyggelag) mener renten må opp på et mer normalt nivå.

– Renteøkningen er nødvendig for å balansere tilbud og etterspørsel, og skape et stabilt og bærekraftig boligmarked over tid, sier Bjerknes en kommentar.

– Dersom Norges Bank ikke normaliserer renten, risikerer de å sette i gang en ny gjeldsdrevet boligprisoppgang. Fremtidige boligkjøpere uten foreldrehjelp hadde blitt taperne av en slik politikk, sier Bjerknes.

September 2021: Norges Bank jekker opp anslaget for boligprisene i 2022

Venter høy strømpris gjennom vinteren

Norges Bank peker på at strømprisene kan holde seg høye gjennom vinteren. Økende kraftforbruk hjemme kan føre til at Norge må importere kraft fra kontinentet til høye priser for å opprettholde krafteksporten fra Norge til Storbritannia, hvor prisen er enda høyere, påpeker banken.

Men normalt vil prisene falle når vinteren er over, understreker Norges Bank.

«Fremtidsprisene indikerer imidlertid at kraftprisen i Norge vil falle markert frem mot sommeren 2022, i tråd med det vanlige sesongmønsteret og forventninger om mer normal fyllingsgrad i vannmagasinene», skriver banken.

«Fremtidsprisene for europeisk kraft faller også markert. Det gjenspeiler først og fremst fallet i fremtidsprisene for gass», skriver Norges Bank.

Les mer om dagens rentebeslutning:

Boligpriser i Norge 1992–2020Juni 2021: Norges Bank venter lavere boligprisvekst
Publisert: