Støre-regjeringen: Forlenger korona-krisemidler ut året

Støre og Vedum varsler nå at det er enighet mellom de nye regjeringspartiene om å utvide perioden for krisestøtte til nyttår.

TRYGGHET UT ÅRET: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum varsler nå at de vil forlenge krisemidlene til å vare ut året.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Vi har den holdningen at krisestøtteordningen skal vare så lenge krisen varer.

Det sier landets kommende statsminister, Jonas Gahr Støre (Ap). Han og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler nå at de vil utvide ordningene for krisestøtte til koronautsatte ut året.

– Det er bedringer på gang i arbeidsmarkedet, og grunn til å være håpefull om at permitterte kan komme tilbake i jobb, og at det kan komme jobber. Den solidariteten vi har vist i krisen bør vi nå holde helt inn, og folk skal derfor ha trygghet ut året, sier Støre til VG.

Tilbake til normalen i 2022

Ap-lederen understreker at spørsmålene skal drøftes med de berørte partene, men at målet er at man skal komme tilbake til normalen 1. januar, og at de har forhåpninger om normalisering av landets økonomi.

Med disse støtteordningene når vi både selvstendig næringsdrivende og arbeidstagere. Særlig selvstendige næringsdrivende, da jobbet Ap og Sp bra på Stortinget. Vi skal ha inntektssikring for både arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende som har vært en sårbar gruppe gjennom krisen. Nå er heldigvis økonomien i bedring, og vi er på rett vei, sier Vedum.

KRISEPAKKE-KAMERATER: Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) avbildet på Stortinget i fjor i forbindelse med forhandlingene med regjeringen om en tredje krisepakke.

Behov for særordninger

– Er det aktuelt å fortsette med krisestøtte utover nyåret?

– Vi må alltid ta et forbehold med corona, men sånn som ting ser ut nå er planen at vi gir folk en forutsigbarhet fram til januar, men at vi så er på full fart inn i en normalisering, og at når 2021 er over, så legger vi coronaen bak oss.

Støre åpner likevel for at grupper med særlige behov kan få forlenget krisestøtte.

– Da er forhåpentligvis tiden over for de brede, generelle ordningene. Taxisjåfører og andre som ble rammet hardt fikk vi i inn i ordningene. Men når perioden for generelle ordninger er over, kan det være behov for å se på grupper som trenger særlig oppfølging, sier Støre.

Han trekker også fram behov knyttet til psykisk helse på grunn av coronapandemien, som vil kunne strekke seg lengre enn selve pandemien i Norge.

– Det er mange som har opplevde, helse, psykisk helse og andre utfordringer som ikke er over bare fordi økonomien er i gang igjen. De må vi følge opp spesielt, sier Støre.

– Positiv utvikling

Støre trekker fram reiseliv som en sektor det har vært mye fokus på, og som har vært rammet hardt av coronapandemien.

– Men også der er det positiv utvikling, og det er grunn til å tro at folk kommer tilbake i arbeid før man er tilbake til hundre prosent aktivitet, sier Støre.

– Har dere regnet på hva dette vil koste?

– Forhåpentligvis minst mulig. For mange næringer er i gang igjen. Man har noen kostnadsanslag, men det er litt vanskelig, for ting endrer seg raskt. Målet vårt er å gi mest mulig trygghet for befolkningen, sier Vedum.

Publisert: