SAS søker konkursbeskyttelse i USA

Nyheten kommer dagen etter at 900 piloter gikk ut i streik.

Publisert: Publisert:

SAS og enkelte av dets datterselskaper har frivillig søkt om konkursbeskyttelse i USA, såkalt chapter 11. Dette er en juridisk prosess for finansiell restrukturering under tilsyn av en amerikansk føderal domstol, skriver E24.

SAS og enkelte av dets datterselskaper har frivillig søkt om konkursbeskyttelse i USA, såkalt chapter 11. Dette er en juridisk prosess for finansiell restrukturering under tilsyn av en amerikansk føderal domstol.

Det kriserammede flyselskapet har innkalt til pressekonferanse klokken 08.45 tirsdag. den norske pressesjefen i SAS’ norske pressesjef, Tonje Sund, sier til E24 at selskapet ikke vil uttale seg om saken før pressekonferansen.

I en børsmelding skriver SAS at de forventer å kunne oppfylle sine fremtidige forretningsforpliktelser på kort sikt. Mandag ble det klart at over 900 SAS-piloter går ut i streik og flere hundre flyginger vil bli innstilt. Bare tirsdag og onsdag er 163 SASflygninger innstilt, ifølge VGs oversikt over flytrafikken.

«Streiken har negativ effekt på selskapets likviditet og finansielle posisjon, og dersom den forlenges kan effekten bli vesentlig», står det i meldingen fra selskapet.

Pilotstreiken i 2019 varte i seks dager og kostet flyselskapet rundt 700 millioner kroner.

SAS melder at de har kommet langt i samtaler med en rekke potensielle långivere for å sikre ytterligere finansiering på inntil 700 millioner amerikanske dollar (om lag 7 milliarder svenske kroner) for å støtte driften gjennom rettsprosessen. SAS forventer å gjennomføre rettsprosessen i løpet av 9 til 12 måneder.

SAS-sjef Anko van der Werff møtte pressen mandag etter brudd i meglingen.

Dette er «Chapter 11»

Chapter 11 er en amerikansk gjeldsforhandlingsløsning.

Enkelt forklart har et insolvent selskap med amerikansk tilknytning to muligheter i henhold amerikanske konkurslover.

Selskapet kan enten søke om Chapter 7, som innebærer likvidering, alternativt konkursbeskyttelse under Chapter 11, som omhandler reorganisering, eller restrukturering av selskapet.

Chapter 11 er kapittel 11 i United States Bankruptcy Code, men man må altså ikke la seg lure av ordet «konkurs» i «konkursbeskyttelse».

Ordet konkursbeskyttelse innebærer beskyttelse mot at kreditorene kan slå selskapet konkurs – de kan ikke ta arrest i eiendeler og bankene kan ikke ta eventuell pant.

Må kutte kostnader og hente penger

SAS står i en økonomisk krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner.

Selskapet har i tillegg varslet at det har behov for å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger. Dette vil i så fall utvanne de eksisterende eierne.

Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018.

SAS skylder penger til alle de tre landene, og de har valgt litt ulike strategier:

  • Et politisk flertall i Danmark åpner for å konvertere SAS-gjeld til aksjer, og er også villig til å øke den danske eierandelen i SAS til mellom 22 og 30 prosent
  • Sverige har sagt at landet ikke er langsiktig eier i SAS og ikke vil skyte inn mer penger nå, men også svenskene er villige til å konvertere SAS-gjeld til aksjer
  • Også Norge åpner for å om gjøre SAS’ gjeld til den norske staten på 1,5 milliarder kroner til aksjer, men Norge vil ikke gå inn med friske penger
Publisert: