Regjeringen med krisepakke til strømkundene

Staten vil bruke rundt fem milliarder på å dekke halvparten av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre kilowattimen. – Mange føler på bekymring og uro, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Publisert: Publisert:

De høye strømprisene skaper store bekymringer blant norske forbrukere, og lørdag kalte regjeringen inn til pressekonferansen for å legge frem nye tiltak.

Både Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) var til stede.

– Vi legger i dag frem en sikringsordning som skal møte den situasjonen folk opplever med ekstremt høye strømutgifter, sier Støre.

– Mange føler på bekymring og uro på grunn av den ekstremt høye strømprisen, sier han.

Statsministeren viser til at også nabolandene har skyhøye priser, med enkeltdager med ekstreme prisnivåer på nesten fem kroner kilowattimen i Finland og tre kroner kilowattimen i Sverige tidligere denne uken.

Den nye ordningen vil imidlertid bare dekke deler av folks strømregning.

Ved en strømpris på 1,20 kroner kilowattimen (kwt) i desember vil en enebolig med forbruk på 3.280 kilowattimer (kwt) få en støtte på rundt 1.025 kroner. En leilighet med 1.336 kwt forbruk vil få 418 kroner i støtte, ifølge regjeringen.

Les også:

SV positive til strømordning: – Ser lovende ut

Slik blir ordningen

Statsministeren mener at det går en smertegrense ved en strømpris på 70 øre kilowattimen, og vil derfor dekke halvparten av det som overskyter dette nivået.

– Oppskriften her er at staten vil ta halvparten av regningen for det som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime, sier Støre.

– Det er høye priser uansett, folk må tenke gjennom det. Men går det over 70 øre så er det ekstraordinært, og da sier staten, fellesskapet, vi sammen: vi tar halve regningen. Det bør gi en god trygghet til folk. Det er et kraftfullt grep, men det er riktig, sier statsministeren.

Uvanlig høy strømpris i desember

Forbruk inntil 5.000 kilowattimer

Regjeringen opplyser at husholdningene får dekket halvparten av strømprisen ut over 70 kilowattimen for et forbruk på inntil 5.000 kilowattimer i måneden.

Dermed vil også store, gamle og trekkfulle hus kunne få glede av støtten. En vanlig husholdning bruker mellom 16.000 og 20.000 kilowattimer strøm i året.

– Det er ikke snakk om noe luksusforbruk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen.

Ordningen skal gjelde for strømutgiftene i desember, januar, februar og mars.

– Det er der det vil være størst belastning for enkeltfamilier, sier Vedum.

Statsministeren erkjenner imidlertid at strømprisen fortsatt er uvanlig høy selv om staten barberer de mest ekstreme utslagene.

– Dette betyr fortsatt høye strømutgifter, sier Støre.

Anbefaler kontantutbetaling for å hjelpe strømkundene: – Kan gjøres ganske enkelt og raskt

Fjernvarme omfattes av ordningen

E24 har gjennom høsten og vinteren skrevet om at fjernvarmekunder også har fått sjokkregninger.

Dagens krisepakke vil gi fjernvarmekundene lavere pris, men de får ikke utbetalt penger, fremgår det fra NVE.

Regelverket for fjernvarme tillater ikke at prisen fastsettes høyere enn strømpris. Den foreslåtte kompensasjonsordningen skal også telle med når fjernvarmeprisen settes.

«Ordningen for strømpris vil derfor virke direkte på hvordan fjernvarmeprisen settes», skriver NVE.

Strømkunder med fastpris vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren, opplyses det.

Venter prislapp på fem mrd.

Ordningen vil koste anslagsvis fem milliarder kroner, anslår regjeringen. Men den totale regningen kommer an på hvor høy strømprisen blir.

Totalt vil staten betale ut rundt 9–10 milliarder kroner i strømtiltak fremover, opplyser finansministeren. Da inkluderer han blant annet økt bostøtte og kuttet i elavgift på 2,9 milliarder som regjeringen presenterte nylig.

Tidligere i uken kom regjeringen med de første nye tiltakene mot dyr strøm, inkludert økt bostøtte og tilbud om ekstra lån og stipend til studenter.

Statsministeren lovet samtidig at det ville komme milliardstøtte også til andre forbrukere, for å dempe strømsjokket i vinter.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortinget.
Vedum vil kutte i elavgiften i vintermånedene

Både i september og i november lå strømprisen i sørlige deler av Sør-Norge i snitt på over én krone utenom nettleie og avgifter – mer enn det dobbelte av det vanlige i disse månedene. I oktober var snittprisen like under én krone.

Det har vært stort trykk på regjeringen for å komme med en støtteordning, fra både forbrukerorganisasjoner, opposisjonspartier og samarbeidspartiet SV.

– Det haster med å la folk få vite før jul om de får hjelp med strømregningen eller ikke, sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til E24 torsdag.

Årsaken til at det har tatt noe tid å komme med strømstøtten er at ordningen måtte lages fra bunnen av og kvalitetssjekkes, ifølge Støre.

– I andre sammenhenger kan man trekke ut en ordning fra en skuff, her måtte den lages fra bunn, sier Støre.

Strømprisen stiger litt inn i helgen

Tusenlappene flyr

Så langt i desember har snittprisen i prisområdet som omfatter Oslo vært på 1,38 kroner kilowattimen, eller 2,26 kroner med avgifter og nettleie.

Holder disse prisene seg ut måneden, så vil et forbruk på 2.000 kilowattimer koste deg 4.500 kroner.

Har du et forbruk på 3.000 kilowattimer i desember og prisene holder seg ut måneden, vil det koste deg nærmere 7.000 kroner.

Dekker 400–1.000 kroner

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen peker på at staten ved en månedlig snittpris på 1,20 kroner kilowattimen i vinter vil dekke halvparten av det som overstiger 70 øre. Da dekker staten altså halvparten av 50 øre.

– Når vi legger til merverdiavgiften betyr det at husholdningene i dette tilfellet får dekket 31,25 øre per kilowattime, sier Persen.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

– For en husholdning, en familie, som bor i en enebolig som typisk bruker 27.000 kilowattimer i året – som er ganske gjennomsnittlig – så betyr dette eksempelet at de vil få et avslag på i overkant 1.000 kroner når strømregningen for denne måneden skal betales, sier hun.

En husholdning i en leilighet med årsforbruk på 11.000 kilowattimer vil få et avslag på i overkant av 400 kroner strømregningen for denne måneden, sier hun.

Statsstøtten til en slik enebolig kan i vinter bli på mellom 4.000 og 10.000 kroner, alt etter om strømprisen blir på 1,20 kroner eller to kroner kilowattimen. For leiligheten kan støtten bli på mellom 1.678 og 4.000 kroner, ifølge NVE.

Energibransjen er fornøyd

Kraftbransjens organisasjon Energi Norge hadde på forhånd foreslått en kontantutbetaling til befolkningen, og ikke et fratrekk. Men organisasjonen mener at Støres ordning er god.

– Det er bra at regjeringen nå har funnet en løsning. Nettselskapene er klare til å bistå med å få den økonomiske støtten ut til befolkningen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge i en kommentar.

Energi Norge anslår at staten i år vil hente inn 11 milliarder kroner mer enn normalt på skatter, avgifter og utbytte fra kraftselskapene.

– Kompensasjonsordningen er nødvendig både for at folk skal komme seg gjennom vinteren og for tilliten til hele kraftmarkedet, sier Kroepelien.

Ikke hjelp for november

Den nye ordningen vil ikke gi noen strømhjelp for november.

I november måtte strømkunder i Oslo betale om lag 1,86 kroner kilowattimen, inkludert nettleie og avgifter, som er betydelig over nivået i tidligere år.

Dette ville et månedsforbruk på 2.000 kilowattimer i november ha kostet en kunde i Oslo de siste tre årene:

  • 2021: 3.720 kroner
  • 2020: 1.240 kroner (strømmen var imidlertid uvanlig billig dette året)
  • 2019: 2.160 kroner

På pressekonferansen lørdag fikk statsministeren også spørsmål om han er villig til å droppe den nye ordningen for nettleie som skal innføres ved nyttår, som kan gjøre strømregningen dyrere for husholdninger med høyt samtidig forbruk.

– Jeg tror det er en ordning som vil gi de fleste husholdningene lavere strømutgifter, sier Støre.

Månedlig strømpris 2000–2021Arbeiderpartiet åpner for å utsette ny nettleieordning
Venter fortsatt på krisepakke til strømkundene: – Det haster

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: