Nav-sjefen: – Krisen er over

Nav forventer historisk lav ledighet de neste årene. Men arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte er bekymret for de mange langtidsledige.

TAR FORBEHOLD: Nav-sjef Hans Christian Holte er klar på at dersom det kommer nye, inngripende smitteverntiltak, vil prognosen bomme.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Navs ferskeste prognose tegner et bilde av et arbeidsmarked som i stor grad er friskmeldt etter coronakrisen.

Etatens estimater for antall ledige de neste årene er jekket betydelig ned siden forrige rapport i juni.

Nav forventer nå en ledighetsgrad på 3,1 prosent i år, 2,2 prosent neste år og 2,1 prosent i 2023.

– Krisen på arbeidsmarkedet er nå over, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Han tar samtidig forbehold om at analysen bygger på at vi vil fortsette å ha et åpent samfunn.

– Får vi nye inngripende tiltak, vil ikke prognosen treffe.

Nesten 70.000 færre arbeidssøkere

I takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet har situasjonen på arbeidsmarkedet bedret seg betraktelig siden april.

Antall arbeidssøkere, det vil si både helt og delvis ledige, gikk ned med 68.700 personer fra mars til oktober.

Ledige

Nedgangen kommer først og fremst som følge av langt færre permitterte. Men det var fortsatt mer enn seks ganger flere permitterte i oktober sammenlignet med før pandemien.

Yrkesgruppen reiseliv og transport var den med flest permitterte, 4.000 i tallet.

Flere unge menn faller utenfor. De fleste har noe til felles.

Bekymret over langtidsledige

Det er nå halvannet år siden pandemien traff Norge, og det er en stor gruppe som har vært arbeidssøkere i lang tid.

Ved utgangen av oktober hadde 59.300 personer vært registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i 52 uker eller mer. Dette utgjorde 49 prosent av alle arbeidssøkere.

– Det er en situasjon som er bekymringsverdig. Vi vet at det er mer krevende å komme tilbake når man har vært lenge utenfor arbeidslivet. Her må alle bidra, sier Holte.

Nav-direktøren ser en viss mismatch i det nåværende arbeidsmarkedet.

Også arbeidssøkerne selv, påpeker Nav-direktøren.

– Som permittert er det viktig at man forsøker å være aktiv arbeidssøkende. Det gjelder i høyeste grad i den nåværende situasjonen, med utfasing av ordninger.

Fra nyttår går ordningen med forlenget permittering ut. Nav forventer at noen av disse vil komme tilbake i jobb igjen, men at en del trolig vil gå over til å bli ordinære ledige.

Mismatch i arbeidsmarkedet

Samtidig er det ifølge Nav nå rekordhøy etterspørsel av arbeidskraft, målt i antall utlyste stillinger.

– Vi ser at mismatch på arbeidsmarkedet er et økende problem, sier Holte.

Med det mener han at kompetansen til de ledige ikke samsvarer med næringene som melder om mangel på arbeidskraft.

– Et stikkord fremover er at vi sammen bør se på hvordan utdanningssektoren kan tilrettelegge for gode, fleksible ordninger for kompetansepåfyll som man kan kombinere med det å være søker.

Får mer bostøtte til høye strømutgifter – mister like mye i sosialhjelp

Men alt i alt er det et godt arbeidsmarked nå, fremhever Holte. Dersom deres prognose for neste år slår til, at vi får en arbeidsledighet på 2,2 prosent, vil det være tredje laveste notering de siste 20 år.

– Mitt viktigste budskap nå er at med dette arbeidsmarkedet er timingen inne for å sette inn et skikkelig trykk på inkludering i arbeidslivet. Det er mange muligheter så lenge man legger til rette, også med dem som normalt sliter litt ekstra. Her har definitivt vi i Nav et ansvar, og også den enkelte arbeidsgiver på offentlig og privat side, sier Nav-direktøren.

Publisert: