Trell og Trine er første par ut: Aker BP med bølge av utbyggingsplaner

Aker BP har levert utbyggingsplan for oljeprosjektet Trell og Trine til nær seks milliarder. Selskapet skal levere totalt 15 planer i år, og vil investere 150 milliarder dette tiåret.

Onsdag overrakte representanter for operatør Aker BP og partnerne Petoro og Lotos utbyggingsplanen for Trell og Trine til olje- og energiminister Terje Aasland (t.h.).
Publisert: Publisert:

Trell og Trine opereres av det Kjell Inge Røkke-dominerte oljekonsernet Aker BP, som nylig gjennomførte kjøpet av svenske Lundins olje- og gassvirksomhet og ble den nest største operatøren på norsk sokkel.

Etter å ha levert utbyggingsplaner (plan for utbygging og drift, PUD) for Frosk og Kobra Øst og Gekko i fjor, har Aker BP nå kommet til oljeprosjektet Trell og Trine.

Onsdag leverte selskapet utbyggingsplanen for prosjektet på vegne av partnerne, under en seremoni på kontoret til olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Det er spennende å være olje- og energiminister om dagen, sier Aasland til gjestene fra prosjektpartnerne i Aker BP, Lotos og statlige Petoro.

Trell og Trine-prosjektet innebærer investeringer på nær seks milliarder kroner, ifølge Aker BP. Rundt 70 prosent av dette vil etter planen gå til norske leverandører, ifølge utbyggerne.

Produksjonsstart for Trell og Trine er planlagt til første kvartal 2025.

– Det er en god dag på jobb, og jeg gleder meg til behandlingen, sier Aasland.

Slik illustrerer Aker BP utbyggingen Trell og Trine, som er ventet å koste rundt seks milliarder kroner.

Venter 15 utbyggingsplaner

Aker BP planlegger å levere hele 15 utbyggingsplaner i løpet av 2022, hvor Trell og Trine er den første.

Noen av de andre prosjektene på blokken fremover er Lille Prinsen, Rolvsnes, Solveig fase 2, Noa Fulla, Krafla samt Skarv-satellitter som Ørn, Shrek, Alve Nord og Idun Nord.

– Vi kommer innen året er omme til å ha levert 15 PUD-er i 2022. Det er en ambisiøs plan vi har, sier direktør for drift og feltutvikling Ine Dolve i Aker BP under overrekkelsen på Aaslands kontor onsdag.

Totalt venter Aker BP å investere 150 milliarder kroner i utbygginger i løpet av 2020-tallet. Selskapet er operatør for seks feltsentre på sokkelen og eier en drøy tredjedel av kjempefeltet Johan Sverdrup.

Aker BP og Lundin har gjennomført sammenslåingen

– En suksesshistorie

De tre utbyggingsplanene Aker BP har levert i Alvheim-området det siste drøye året viser ifølge selskapet at Stortingets midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet i 2020 bidrar til aktivitet på norsk sokkel.

Selskapet venter å kunne hente ut 25 millioner fat oljeekvivalenter gjennom Trell og Trine-utbyggingen.

– Trell og Trine er den tredje PUD-innleveringen i Alvheim-området på ett år, etter Frosk og Kobra East & Gekko (KEG), og forsterker en suksesshistorie på Alvheim som vi og våre partnere kan være stolte av, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en melding.

Slik skal havbunnsinstallasjonene på Trell og Trine se ut.
Aker BP og Equinor bygger ut to oljefelt for 14,5 mrd.

Mål på én milliard fat

Opprinnelig var det ventet å hente ut 200 millioner fat fra Alvheim-området, men produksjonen har ifølge Aker BP kommet opp i nær 550 millioner fat.

Nå er ambisjonen å knytte enda flere funn til Alvheim-skipet, og Aker BP håper å kunne ha produsert til sammen én milliard fat innen 2040.

– Med Trell og Trine sanksjonert passerer Alvheim-området 750 millioner fat som enten er produsert eller sanksjonert, sier Aker BPs direktør for Alvheim-feltet, Thomas Hoff-Hansen.

– Sammen med våre partnere ser vi gode muligheter både til å knytte inn flere funn til den etablerte infrastrukturen i området og jobbe opp nye leteprospekter, sier han.

Direktør for drift og feltutvikling Ine Dolve i Aker BP.

– Helt avgjørende

Dolve i Aker BP har både planer om store og små utbygginger fremover.

– De store utbyggingene, i tillegg til de små som den vi har presentert i dag, er Noaka, hvor vi også har blitt operatør for Krafla, og en ny sentralplattform på Valhall-feltet, med tilknytning av King Lear-feltet, sier hun.

– I tillegg har vi utbygging av Skarv-området, hvor vi knytter tilbake fire satellitter i parallell, sier hun.

– Hvor viktig har Stortingets krisepakke vært for at det kommer så mange prosjekter nå?

– Det er helt avgjørende. Vi stoppet alt av tidligfaseprosjekter i starten av 2020 da covid traff oss. Da oljeprisen sank til historisk lavt nivå så var det ikke økonomi i noen av våre prosjekter, sier Dolve.

– At våre politikere evnet å å snu seg rundt så raskt og komme på bordet med et midlertidig skatteregime har vært helt avgjørende for at vi satte i gang alle de skrinlagte tidligfaseprosjektene etter sommeren 2020, sier hun.

– Noe som er ønsket

Det var en fornøyd olje- og energiminister Terje Aasland som mottok den første i en lang rekke av utbyggingsplaner fra Aker BP.

– Dette er noe som er ønsket, ikke minst gjennom oljeskattepakken, for å øke aktiviteten, sier Aasland til E24.

– Mye av aktivititeten det søkes om tillatelse til ender opp med å gi arbeid til norske verft frem til 2026–27, og da faser vi inn havvindsatsingen for fullt. Så dette er en god utnyttelse av arbeidsfolks kapasitet, det trygger arbeidsplassene og legger til rette for at vi kan ta posisjoner i det grønne skiftet også, sier han.

– Har du noen oversikt over hvor mange utbyggingsplaner som vil komme i år?

– Nei, men det kommer vel ganske mange. Det er jo spennende, og det er det vi har ønsket, sier Aasland.

Han frykter ikke en ketsjupeffekt med mange prosjekter nå, og så ordretørke for verftene på sikt. Da vil det komme nye typer prosjekter inn i stedet, tror han.

– Jeg tror det utfyller hverandre veldig bra. Når utfasingen av oljeskattepakken skjer ute på verftene, så er det nye oppdrag som kommer i form av for eksempel havvind, sier Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Kobles mot Alvheim-skipet

Trell og Trine er planlagt med tre brønner og to nye undervannsinstallasjoner. Den ene brønnen er Trell Nord, som ennå ikke er påvist, men hvor det ifølge Aker BP er stor sannsynlighet for funn.

Utbyggingen skal kobles opp mot produksjonsskipet Alvheim. Skipet ble satt i drift i 2008 og hadde en antatt levetid frem til 2033, men Aker BP og partnerne har som mål å forlenge levetiden til 2040.

Alvheim-feltet består av strukturer som Kneler, Boa, Kameleon og East Kameleon. Siden har også strukturene Viper-Kobra og Gekko-funnet kommet til. Produksjonsskipet Alvheim tar mot petroleum fra en rekke satelittfelt, Bøyla, Vilje, Skogul og Volund.

Aker BP leverte milliardplan for Frosk-feltet: Har budskap til ny regjering

Samlet til felles utbygging

Partnerne har tidligere opplyst at Trell og Trine hver for seg ikke var lønnsomme nok til å utløse en selvstendig utbygging.

Derfor ble de samlet til en felles utbygging, som knyttes opp mot eksisterende havbunnsanlegg med rør til produksjonsskipet på Alvheim-feltet.

Det er ifølge utbyggerne behov for å injisere gass i Trell og Trine-feltet for å få ut mest mulig olje. Denne gassen vil komme fra Alvheim-feltet.

Det vil etter hvert bli store volumer med produsert vann både på Trell og Trine og andre felt i området, og da kan det bli nødvendig å øke kapasiteten på Alvheim for å pumpe dette vannet ned igjen i reservoaret.

Publisert: