IEA: Globalt elbilsalg doblet til rekordhøye 6,6 millioner i fjor

Det ble ny rekord i salget av elbiler i fjor, ifølge IEA. Men på kort sikt kan veksten dempes av forsinkelser etter coronakrisen og Russlands invasjon av Ukraina.

Her lades en elbil.
Publisert: Publisert:

I fjor ble det solgt 6,6 millioner elektriske biler og hybridbiler globalt.

Det er en dobling fra året før og ny rekord, ifølge den ferske rapporten Global Electric Vehicle Outlook fra Det internasjonale energibyrået (IEA), en Paris-basert organisasjon som gir råd om energi til sine medlemsland.

Ifølge IEA utgjorde elektriske biler ni prosent av bilsalget globalt i fjor, som er en firedobling av andelen i 2019. Det er i Kina det blir solgt flest elbiler, med 3,3 millioner solgte biler i fjor.

I Europa steg salget i fjor med 65 prosent fra året før til 2,3 millioner elbiler. Elbiler utgjorde rundt 17 prosent av Europas bilsalg i fjor.

Høyest andel elbiler i nybilsalget i Europa hadde Norge med 86 prosent, Island med 72 prosent, Sverige med 43 prosent og Nederland med 30 prosent, ifølge IEA. Tyskland er det største markedet i antall biler, og der var elbilandelen på 25 prosent av nybilsalget i fjor.

– Ekstremt oppmuntrende

Det ble solgt to millioner elbiler i første kvartal i 2022, som er 75 prosent høyere enn samme periode i fjor, ifølge IEA.

– Få deler av den nye globale energiøkonomien er så dynamisk som elbiler. Det er ekstremt oppmuntrende at sektorens har hatt suksess og satt nye salgsrekorder, men det betyr ikke at det er tid for å være selvtilfreds, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol i en melding.

– Politikere, industritopper og investorer må være på vakt og bruke ressurser for å redusere risikoen for forstyrrelser i leveransene og sikre bærekraftig tilgang på kritiske mineraler, sier han.

IEA påpeker at det i 2021 ble solgt like mange elbiler og hybrider hver uke som i hele 2012, da det ble solgt 12.000 elbiler og hybrider globalt i løpet av hele året.

IEA-sjef Dr. Fatih Birol.

290 milliarder i støtte

Hovedårsaken til veksten i elbilsalget er politisk støtte, ifølge IEA. Den offentlige pengebruken på subsidier og andre incentiver til å kjøpe elbiler ble nesten doblet i fjor til nesten 30 milliarder dollar (290 milliarder kroner).

I tillegg er det også langt flere modeller tilgjengelig. I 2021 var det rundt 450 elbilmodeller på markedet, som fem ganger flere enn i 2015, påpeker IEA.

Geopolitisk utvikling kan true veksten i elbilsalget på kort sikt, ifølge IEA.

«Coronapandemien og Russlands krig i Ukraina har forstyrret globale leverandørkjeder, og bilindustrien er hardt rammet. I nær fremtid kan forsinkelser i leveranser av elbiler til kundene dempe salgsveksten i noen markeder», skriver IEA i rapporten.

«Men på lenger sikt gir regjeringer og selskapers innsats for å elektrifisere transporten en solid basis for videre vekst i elbilsalget», skriver IEA.

Andre trusler mot veksten i elbilsalget er ifølge IEA økende priser på viktige mineraler og at det er for få elbilladere tilgjengelig. Prisen på litium var over syv ganger høyere i mai i år enn i starten av 2021, og kobolt og nikkel er også dyrere.

«Alt annet likt kan prisen på en batteripakke øke med 15 prosent hvis disse prisene holder seg rundt dagens nivåer, som kan reversere flere år med nedgang i kostandene», skriver IEA.

«Russlands invasjon av Ukraina har økt presset, siden Russland leverer 20 prosent av globalt nikkel i batterikvalitet», legger IEA til.

16,5 millioner på veien

Totalt er det nå 16,5 millioner elbiler i verden, ifølge IEA. Det er fortsatt bare en bitteliten andel av verdens biler. Ulike estimater anslår at det er godt over én milliard biler på veiene globalt.

IEA legger hvert år frem flere scenarioer over fremtidig energibruk, inkludert anslag på fremtidig elbilbeholdning. IEA venter at det blir om lag 200 millioner elbiler på veiene i 2030 i sitt Stated Policies-scenario.

I IEA-scenarioet der verden når netto nullutslipp i 2050 vil antallet elbiler øke til 350 millioner i 2030.

Det er så langt om lag 1,8 millioner offentlig tilgjengelige ladere i verden, ifølge IEA.

Dette er beholdningen av elbiler i verden fra 2010 til 2021, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).
Publisert: