Her er Gaulars rikeste

Fritz Hjelmeland (62) står oppført med over 84 millioner i formue på ligningen for 2000. Det gjør ham til Gaulars desidert rikeste mann.