Benekter Napster-klone

Mediekonsernet Bertelsmann avfeier rykter om en Napster-erstatning.