IT-eliten lider mest

De dyktigste databrukerne pådrar seg de største muskel- og leddplagene fra arbeidet, viser en dansk undersøkelse.