Hydro ser på utslippet som svært alvorlig og har engasjert Norsk institutt for vannforskning (Niva) til å lage en konsekvensvurdering, skriver Bergens Tidende.

Det var orkanen Dagmar som natt til andre juledag rev løs en ledning som fører varmolje fra kaianlegget på Årdalstangen og inn til karbonfabrikken.

— Kombinasjonen av store bølger og høy sjø gjorde at ledningen ble revet løs fra festepunktene og delvis ført ut i fjorden, sier informasjonsleder Odd Steinar Natvik ved Hydroanleggene i Årdal.

Stoffet er en type varmolje som heter therminol 66. Dette er en oljetype som kan gi uønsket effekt på vannmiljø over lang tid.

Uværet gjorde det umulig å legge ut lenser. Hydro varslet Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) dagen etter. Samtidig ble miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane informert.

Lekkasjen ble stanset straks den ble oppdaget natt til andre juledag. Hydro visste ikke størrelsen på utslippet før det denne uken skulle etterfylles mer varmolje av samme type.

— Alle utslipp er uheldige. I vår målestokk regner vi dette som et stort utslipp. Så vidt jeg kjenner til er det første gang vi har hatt denne type uhell ved anodefabrikken, sier Natvik. (©NTB)