Fredag utløper fristen for europeiske banker til å presentere planer for hvordan de skal øke egenkapitalen for å innfri nye og strengere internasjonale kapitalkrav.

To europeiske storbanker har ikke passert nåløyet — italienske Banca Monte dei Paschi di Siena og den statskontrollerte tyske Commerzbank, skrev avisen Financial Times torsdag.

Statskontrollert bank

Etter oppslaget i den britiske næringslivsavisen sendte den tyske banken ut en børsmelding om at den kommer til å innfri kapitalkravene. Det skal skje ved ikke å betale utbytte og avvikle det banken beskriver som risikofylte investeringer.

Commerzbank-aksjen steg over 10 prosent på børsen i Frankfurt.

Banken trenger 5,3 milliarder euro (40 mrd. kr) i kapitalpåfyll.

Under finanskrisen i 2008–09 ble den tyske staten største eier med 25 prosent av aksjene i Commerzbank.

540 år gammel

Banca Monte dei Paschi di Siena beskriver seg selv om verdens eldste bank, opprettet i Siena nord for Roma i 1472. Banken hadde ved utgangen av 2010 en forvaltningskapital på 244 milliarder euro (ca. 1900 mrd. kr) og ca. 30 000 ansatte.

Banken må skaffe 3,3 milliarder euro (25 mrd. kr) i ny egenkapital innen utgangen av juni i år.

Anonyme kilder sier til den britiske avisen at det synes "nesten uunngåelig" at banken må ha ny tilførsel av statlig kapital.

Gjeldskrisen

Under finanskrisen i 2009 ble Banca Monte reddet med et statlig lån på 1,9 milliarder euro (14,5 mrd. kr). Dette var et såkalte konvertibelt obligasjonslån som kan omgjøres til aksjekapital og dermed styrke bankens egenkapital.

Italia er ett av eurolandene som er hardest rammet av statsgjeldskrisen.

Italienske banker er store eiere av italiensk statsgjeld som i gjeldskrisens kjølvann er blitt mindre verd. Bankene sliter med å styrke egenkapitalen når verdiene i banken synker.

Stresstester

31 europeiske banker oppfylte ikke kravene til kapitaldekning da EUs finanstilsyn EBA (European Banking Authority) i desember gjennomførte nye såkalte stresstester. De manglet totalt 115 milliarder euro (880 mrd. kr).

Ifølge Financial Times tilhørte DNB Bank gruppen av banker som ikke oppfylte kravene. Banken manglet 1,5 milliarder euro (11,5 mrd. kr).

Dette er misvisende, fremholder informasjonsdirektør Thomas Midteide i DNB.

- DNB har hatt pengene på konto hele tiden, men kapitalreserven vår har vi i holdingselskapet og ikke i DNB Bank (som er enheten som er stresstestet av EBA). Nå har vi overført 1,5 milliarder euro til DNB Bank, og da er vi i mål, skriver Midteide i en e-post.