Skyhøye gasspriser ga historisk høy eksport i 2022

Rekordhøye inntekter fra naturgass, olje og fisk ga Norge et handelsoverskudd på 1.574 milliarder i 2022.

─ Den kraftige økningen skyldes primært de skyhøye gassprisene, og naturgassen alene utgjorde i 2022 over halvparten av totaleksporten, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre.
Publisert: Publisert:

I 2022 endte Norges handelsoverskudd på 1.574 milliarder kroner, som er omtrent tre ganger så høyt som i 2021. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

─ For å sette eksporten i sammenheng, utgjorde den 20 prosent av Statens pensjonsfond utland, som i dag er verdsatt til i overkant av 13.000 milliarder kroner, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre i pressemeldingen.

Årsaken til oppgangen er økt eksport av naturgass. Denne nær tredoblet seg fra 2021, og endte på 1.357 milliarder kroner.

─ Den kraftige økningen skyldes primært de skyhøye gassprisene, og naturgassen alene utgjorde i 2022 over halvparten av totaleksporten. Mindre tilgang på russisk gass er hovedårsaken til prisoppgangen, sier Vestre.

Økt eksport av råolje

Eksport av råolje økte med 54,8 prosent fra 2021. Den store oppgangen skyldes høye priser.

I 2022 har oljeprisen variert mye, blant annet en konsekvens av usikre markeder og svekket norsk krone mot amerikanske dollar. Antall eksporterte fat råolje falt med 3,0 prosent til 568,5 millioner fat i 2022.

Fastlandseksporten steg med over 25 prosent til 683 milliarder kroner.

Norge eksporterte metaller til en verdi av 115,4 milliarder kroner i 2022, en økning på 32,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Aluminium utgjorde 59 milliarder av dette. Den økte aluminiumseksporten skyldes betydelig høyere priser i 2022 sammenlignet med 2021.

Økte strøminntekter

I SSB-rapporten pekes det også på at Norge dro inn dobbelt så mye på strømeksport som året før: Strøm for 45 milliarder kroner ble ledet ut av landet i 2022.

─ Antall terawattimer eksportert var nesten lik i 2022 og 2021, men den kraftige prisoppgangen på strøm resulterte til en kraftig økning i eksportverdien, sier Vestre.

Ellers har kraftkablene også blitt benyttet til import, og vi innførte strøm for 22,1 milliarder kroner i 2022, mer enn fire ganger høyere enn i fjoråret, heter det i SSB-rapporten.

Samtidig endte fiskeeksporten på rekordhøye 146,6 milliarder kroner i 2022, som er 25,7 prosent mer enn året før. Verdiøkningen drives av høye priser som følge av sterk etterspørselsvekst etter norsk sjømat. Laks alene står for omkring 70 prosent av fiskeeksporten.

Publisert: