Strømstøtte til de som bor på hytta

Strømstøtteordningen blir utvidet til å gjelde personer som har fritidsbolig som eneste bosted.

Publisert: Publisert:

– Husholdninger som av ulike årsaker bor fast på fritidsbosted, er utsatt for høye strømpriser på linje med andre husholdninger. Jeg er glad for å kunne sende på høring et forskriftsforslag som vil bidra til å av avhjelpe de økonomiske konsekvensene for denne gruppa, sier olje- og energiminister Terje Aasland i pressemelding.

Det betyr at de som bor fast på hytta får strømstøtte, dersom forslaget får flertall.

NRK meldte om saken først.

Les også

Bor fast på hytta, får ikke strømstøtte

10.000 personer

Statskanalen skriver at det er rundt 10.000 personer som bor i fritidsboliger i Norge. Tallet på husstander vil imidlertid være lavere. Det er usikkert hvor mange husstander forslaget vil gjelde for.

Det er opp til kommunen fritidsboligen ligger i om man får lov til å bo på hytta fast.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjort anslag for kostnaden som blir anslått til å være et sted mellom 35 millioner til 350 millioner kroner. Kostanden vil bli tatt over statsbudsjettet.

Departementet skriver i pressemeldingen at det foreslås å gi strømstøtte til de som bor fast i fritidsbolig kun hvis de var og er registrert i Folkeregisteret på nåværende adresse før den midlertidige strømstøtten ble vedtatt i desember 2021.

Les også

Stortingskomité ber regjeringen vurdere endringer i strømstøtteordningen

Ny vending

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vurderte først at kunden hadde rett på strømstøtte hvis de kunne legge frem en form for dokumentasjonen fra kommunen på at de kunne bo fast i fritidsboligen.

Siden kom Olje- og energidepartementet med en presisering om at den enste muligheten for å få støtte var å få innvilget en bruksendring fra kommunen, som i praksis betyr at fritidsboligen blir godkjent som helårsbolig.

Nå tar saken en ny vending, og folk som bor fast på hytta kan igjen få strømstøtte. Forslaget har høringsfrist 25. januar og kommer etter et enstemmig vedtak fra energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Publisert: