Et svart hull i et gjennomregulert samfunn

Fremtidsfullmaktene skal sikre oss langt inn i livets siste fase. Men de kan samtidig gi en advokat eller sønn enorm makt over våre liv - og gå under offentlige organers radar.

En fremtidsfullmakt kan sikre eldre på tampen av livet. Men da er det en fordel å gjøre seg klar tidlig. Illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I livets siste fase er vi sårbare. Mange innser det kanskje ikke i tide. Den ene dagen er vi tilsynelatende friske og raske - den neste er vi pleietrengende. Stadig flere utvikler også demens på tampen av livet, i takt med høyere gjennomsnittsalder.

Og da kan det oppstå utfordringer. E24 har dykket ned i hva som skjedde med en kvinne i 90-årene, som var god for et titalls millioner kroner. Med fullmakter den enslige kvinnen signerte, er over seks millioner kroner overført til en advokat og en tidligere eiendomsmegler i løpet av de siste tre årene.

Var kvinnen i stand til å inngå avtalene? Oslo tingrett har vist til at kvinnen allerede i 2016 ble diagnostisert med alzheimer og langtkommen kognitiv svikt. Advokaten sier han ikke kjente til dette - og kvinnen er faktisk minst to ganger vurdert som samtykkekompetent av lege.

Advokaten er nå siktet for grovt økonomisk utroskap. Saken er fortsatt under politietterforskning - og det er viktig å understreke at en siktelse ikke er en tiltale eller dom. Både advokat og eiendomsmegler avviser at de har gjort noe galt, og nekter straffskyld. Men uansett endelig utfall kaster denne saken lys på hvor vanskelig livets siste fase kan bli, til tross for eller på grunn av at vi gir andre stor kontroll over våre liv.

Det er bare syv år siden ordningen med fremtidsfullmakter ble innført. Det ligger en god tanke bak dette private alternativet til vergemål. Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Med en fullmakt kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Det kan gjerne være din nære familie - eller det kan eksempelvis være en advokat eller regnskapsfører. Det går ofte helt problemfritt. Men samtidig får de som potensielt tar kontroll over din økonomi og andre personlige forhold, gjerne svært stor råderett. Da er man avhengig av absolutt tillit.

Og naturligvis vil det iblant oppstå utfordringer, når avtaler ikke krever ekstern godkjennelse før de inngås. Intet offentlig organ er satt til å føre kontroll eller ettersyn med fremtidsfullmaktene, sett bort fra at fylkesmennene tilbyr en frivillig stadfestelse eller kan se nærmere på saker på bakgrunn av bekymringsmeldinger.

Ja, i et så gjennomregulert samfunn som det norske, er det nok overraskende for mange at fremtidsfullmakter er såpass lite regulert. Potensielt misbruk kan dermed bli vanskelig å oppdage. Ingen vet heller hvor mange slike fullmakter som eksisterer. Og det er lett å se at flere muligheter til løpende kontroll kunne bidratt til å øke tiltroen til ordningen.

Det kunne gitt både fullmektiger og de som skal tas vare på økt trygghet. Men vel så viktig som tiltak fra myndighetene, er det at eldre selv tar grep. Tidligere forberedelser er nøkkelen. Velg fullmektig med omhu, enten det er en venn, en advokat eller en datter. Ta praten med arvingene om hva du gjør, hvem du har oppnevnt og hvordan du ser for deg de siste årene.

Dersom fremtidsfullmakten dekker behovene dine, blir det heller ikke nødvendig å oppnevne en verge, selv om du en gang i fremtiden ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Og det vil gi en sterk rettesnor for å komme gjennom en jungel av potensielle utfordringer i de siste leveårene.

For noen vil det for eksempel komme overraskende at når du havner på sykehjem kan fylkesmannen overta ansvaret for midlene dine. Du kan også få høyere egenbetaling på sykehjem om formuen din blir låst.

Da kommer fremtidsfullmakten til sin fulle rett - for ordningen kan faktisk sikre deg at familien eller andre disponerer midlene. Og det gir en større grad av selvbestemmelse enn et vergemål - også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling.

Men skal du opprette en fremtidsfullmakt, så legg et detaljert og tydelig løp. Som overlater lite til tolkning. Lag den gjerne i samråd med de du stoler på - en fullmektig kan sende inn til frivillig stadfestelse når du ikke lenger kan ivareta egne interesser.

Og sett opp fremtidsfullmakten når du selv har full kontroll og er høyst oppegående. For selv om det kan virke lenge til, kan dessverre både den pleietrengende perioden og døden komme brått på.

Publisert: