Flere alvorlige personskader i oljebransjen

I slutten av november i fjor ble en ung mann og kvinne skadet i en gassflaskeeksplosjon på Heimdal-feltet i Nordsjøen. Nå viser statistikken at det i 2019 var en betydelig økning i personskader på norsk sokkel.

I fjor var det en alvorlig ulykke med personskade på Heimdal-plattformen i Nordsjøen. Dette bildet er fra 2010.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I slutten av november skjedde en av de alvorlige ulykkene med personskader på norsk sokkel. En 22 år gammel mann ble alvorlig skadet og en 19 år gammel kvinne ble lettere skadet da en gassflaske eksploderte på Heimdal-feltet i Nordsjøen.

Fortsatt har ikke Petroleumstilsynet levert gransking etter hendelsen, men ulykken inngår i statistikken for 2019 som viser en økning i antall alvorlige personskader.

– Må ikke la oss blende

I 2019 ble det registrert 230 rapporteringspliktige personskader på norsk sokkel. I 2018 ble det rapportert 196 slike skader. 32 av disse ble klassifisert som alvorlige i 2019 mot 25 i 2018.

Til tross for denne markante økningen i personskader, trekker direktør Anne Næss Myhrvold i Petroleumstilsynet fram at tallene er i bedring da hun i forrige uke la fram status for risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet, de såkalte RNNP-tallene.

– Resultatene er gode, men vi må ikke la oss blende, sier direktør Anne Næss Myhrvold i Petroleumstilsynet til egne nettsider.

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet, er tilfreds med at utviklingen er i bedring. Her er hun på en markering på Ekofisk-feltet i forbindelse med 50 års markeringen høsten 2019.
Les også

Equinor-sjefen forbereder seg på en oljepris under 20 dollar: - Det er en ekstrem situasjon

Mindre timer på vedlikehold

Her er noen nøkkelpunkter for 2019:

  • Noe av det som skjuler seg bak tallene er at oljeselskapene har betydelig redusert antall timer for det totale utestående vedlikeholdet i 2019 sammenlignet med året før.
  • Det er en økning i antall personskader fra 2018 til 2019.
  • Det var 19 brønnkontrollhendelser, 18 i laveste kategori og én alvorlig. Dette er en oppgang fra 2018.
  • I 2019 var det 38 hendelser med såkalt storulykkepotensial. Dette var likt som i 2018, men lavere enn gjennomsnittet for 2009 til 2018.
  • Det ble registrert 6 hydrokarbonlekkasjer i 2019 mot 7 i 2018. Dette er det laveste tallet som er registrert.
  • I 2019 ble det registret fem skader på konstruksjoner og maritime systemer, mot seks i 2018.
  • På landanleggene ble det i 2019 innrapportert sju hendelser som oppfyller kriteriene for alvorlig personskade. Tilsvarende tall for 2018 var ni.
Les også

Equinor dropper ekstra arbeidsuke offshore

Mindre vedlikehold

I Petroleumstilsynets sikkerhetsforum, med ulike aktører for bransjen, er det bekymring for økning i antall personskader og etterslep på vedlikehold.

– Dette er ikke bra, og næringen må gjøre grep for å få utført vedlikeholdet slik at vi har den standard som kreves og forventes innen petroleumsnæringen, sier Terje Hansen fra El og IT-forbundet om tilstanden innenfor vedlikehold i en kommentarrekke som Petroleumstilsynet har samlet sammen.

Hansen syns på ingen måte tallene når det gjelder alvorlige personskader er oppløftende.

– Dette er ikke bra. Landanleggene har hatt reduksjon i frekvens på alvorlige personskader fra 2018 til 2019. Det er bra. Registrerer at 40 prosent av personskadene ikke var rapportert inn på NAV-skjema. Mange av disse skadene var alvorlige. Dette må også næringen gripe fatt i. Det er slik at hvis ikke skjemaer fylt ut og levert inn til NAV, så har ikke personen krav på trygderettigheter fra det offentlige og forsikring selskap kan og holde tilbake utbetalinger, påpeker Hansen.

Også Janike A. Myre i Norges Rederiforbund er bekymret for personskadene.

– Når det gjelder personskader offshore i 2019, ser vi med bekymring på økning både innenfor antall rapporteringspliktige personskader og antall alvorlige personskader for næringen generelt, men også for flyttbare innretninger.

– I dagens usikre situasjon vil vi så sterkt som mulig oppfordre industrien til å holde fast på det gode arbeidet og ikke gjennomføre panikktiltak under en mulig periode med ekstraordinær lav oljepris, sier Halvor Erikstein, Safe.

– Trenden er snudd

Jan Vidar Markmanrud fra Norsk olje og gass viser til at bransjen har klart å snu utviklingen til en positiv trend de siste årene.

– Totalindikatoren som viste en økning i 2015-2016 har snudd til en positiv trend de siste 3 år og bekrefter at vi langt på vei har lykkes i målet om at «trenden skal snus» som ble satt for noen år tilbake. Det er betryggende å se at hydrokarbonlekkasjer er på et historisk lavt nivå og at flere sentrale indikatorer knyttet til sikkerhetskulturen viser en god utvikling, sier Markmanrud, som samtidig er oppmerksom på at bransjen må jobbe videre med å forbedre tekniske barrierer, reduksjon av alvorlige personskader og legge til rette for at det unngås helseplager som fører til en betydelig redusert livskvalitet.

– Unngå panikktiltak

Til egne nettsider sier forbundssekretær Håkon Solvorn Fjeldsbø at den spesielle situasjonen vi nå er inne i med koronakrise og svært lav oljepris, gjør det viktigere enn noensinne å følge med på det som skjer innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsnæringen.

– De omfattende smitteverntiltakene, i kombinasjon med et kraftig fall i oljeprisen, er en helt ny situasjon for næringen. Hvis folk som jobber i bransjen nå er bekymret for smitte og i tillegg har tanker preget av usikkerhet rundt jobb og inntekt, så kan risikoen for skader og ulykker øke, advarer Fjeldsbø.

Publisert: