Akers fornybaraksjonærer kan juble: Over to milliarder i børsgevinst

Markedsverdien til Aker Solutions er fortsatt litt høyere enn den var før Kjell Inge Røkke og Aker annonserte fornybarsplitten. Takket være dette og et kurshopp på de to nye fornybaraksjene sitter aksjonærene igjen med milliardgevinst.

SURFER PÅ FORNYBARBØLGEN: Aker og storaksjonær Kjell Inge Røkke har fått stor interesse for børsnoteringen av de to fornybarselskapene til Aker Solutions. Arkivbilde.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Onsdag 26. august vil gå ned som en milepæl i Akers lange historie.

Dette er nemlig dagen da Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture ble børsnotert på Merkur-markedsplassen til Oslo Børs.

Begge aksjene har steget kraftig på Oslo Børs den første dagen, noe som sikrer aksjonærene en pen gevinst.

Børsnoteringen er en del av en omfattende omorganisering i Aker-systemet, som ble presentert 17. juli:

  • Aker Solutions skiller ut havvindvirksomheten sin i Aker Offshore Wind
  • Aker Solutions skiller ut karbonfangstvirksomheten sin i Aker Carbon Capture
  • En emisjon skulle gjennomføres der 500 friske millioner i kapital skulle sprøytes inn i de to fornybarselskapene – totalt en milliard
  • Etter dette skal Aker Solutions og Kværner fusjonere til et selskap, snaue ti år etter at de ble splittet opp
  • Aker presenterte en strategisk plan for fornybar- og lavkarboninvesteringer som skal legges inn under Aker Horizons-selskapet som skal ledes av Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Røkke

Det er fortsatt ikke klart nøyaktig hva aksjonærene vil få ut av alle transaksjonene, ettersom fusjonen med Kværner fortsatt skal gjennomføres.

Det som imidlertid er klart er at Røkke og Aker, staten og de andre aksjonærene i Aker Solutions kan notere seg en pen gevinst etter fornybar-børsnoteringene.

Man kan legge ulike forutsetninger og datoer til grunn for regnestykkene, men det er uansett snakk om en gevinst i milliardklassen.

For Aker Solutions-aksjonærene er gevinsten på 2,11 milliarder. I tillegg har investorene som spyttet en milliard inn i de to fornybarselskapene mer enn doblet pengene sine med en gevinst på 1,29 milliarder.

E24 har lagt til grunn snittkursen for Aker Solutions, Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture ved lunsjtider onsdag.

PS! I disse regnestykkene har vi lagt til grunn aksjekursen på de aktuelle datoene. Denne kan også være påvirket av andre markedsforhold som ikke har med transaksjonene å gjøre.

Les også

Røkkes Aker letter på sløret om vind og CO₂-fangst

Fornybarløft

E24 har sett på markedsverdien til Aker Solutions onsdag denne uken sammenlignet med torsdag 16. juli – dagen før alle nyhetene ble annonsert.

I denne perioden har markedsverdien steget med 114 millioner til 2,89 milliarder kroner.

Men underveis har Aker Solutions-aksjonærene fått utdelt én vind-aksje og én karbonfangst-aksje «gratis» i utbytte for hver aksje de eier i Aker Solutions.

Vind-aksjene de fikk er i dag verdt 737 millioner, mens karbonfangst-aksjene er verdt 1,26 milliarder – totalt 1,99 milliarder.

Deres samlede gevinst siden 16. juli er dermed 2,11 milliarder kroner, gitt at de fortsatt sitter med alle tre aksjene.

Aker Solutions-aksjen steg kraftig etter at nyheten ble kjent, men har siden falt tilbake. Aksjen falt særlig mandag 17. august da den ikke lenger inkluderte rettigheten til å motta de to «gratis» utbytteaksjene.

Regner man Aker Solutions-aksjonærenes verdiutvikling siden 17. august, da Aker Solutions’ markedsverdi falt fra 5,1 til 3,53 milliarder, er aksjonærenes gevinst 1,37 milliarder.

Hvis man ser på fornybarselskapene alene er vindselskapet onsdag verdsatt til 1,66 milliarder, mens karbonfangstselskapet er verdsatt til 2,63 milliarder – totalt 4,29 milliarder.

Utbytteaksjene står for 1,99 milliarder av dette, noe som for øvrig er langt over verdsettelsen på 862 millioner disse aksjene var verdsatt til under emisjonen i august.

Aker Solutions-aksjonærene har fått en gevinst på vindaksjene sine på 337,3 millioner og 799,7 millioner for karbonfangstaksjene sine – totalt 1,14 milliarder.

Les også

Voldberg og Blystad kvitter seg med Aker Solutions-aksjer

Nye investorer går også i pluss

I tillegg til de eksisterende aksjonærer har det også kommet inn nye eiere i de to fornybarselskapene.

Et knippe investorer, inkludert Aker selv, har nemlig deltatt i emisjonen der det ble hentet inn 500 millioner til hver av selskapene.

  • Aker Offshore Wind-aksjene ble priset til 1,47 kroner, men handles onsdag til 2,71 kroner. Det gir en gevinst til investorene på 421,8 millioner
  • Aker Carbon Capture-aksjene ble priset til 1,70 kroner, men handles for 4,64 kroner. Det gir en gevinst på 864,7 millioner.
  • Totalt er gevinsten for investorene i emisjonen 1,29 milliarder kroner isolert sett

– Prisen var ekstremt attraktiv

First Fondene kjøpte aksjer i emisjonen i både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Første børsdag handles førstnevnte rundt 170 prosent over emisjonskurs, mens vindaksjen er opp over 80 prosent.

– Jeg synes prisen var ekstremt attraktiv for oss som kunne være med å tegne. Prisen var bare satt lik den bokførte verdien. Det vil si det begge de selskapene hadde investert så langt. Og du får ikke mange grønne selskaper til pris/bok på én. Det er ekstremt sjeldent, sier First-forvalter Martin Mølsæter til E24.

Han vil ikke si hvor mye fondet har tjent på postene, men har fortsatt å kjøpe aksjer onsdag.

– Jeg har fortsatt å kjøpe Aker Offshore Wind-aksjer i dag. Det ser veldig bra ut.

Mølsæter tror begge aksjene kan stige videre.

– Carbon Capture har mer å gå på, og på litt sikt er jeg nok mer positiv til Aker Offshore Wind. Det skal gjøres så store investeringer, og jeg tror de kommer til å få bra lønnsomhet på det. Dypvann offshore er ikke bygget ut i det hele tatt. Det er noe myndigheter rundt omkring virkelig har lyst til å få til.

– Jeg tror de som er tidlig ute der, med å bygge ut offshore vind vil få veldig gunstige betingelser fra myndighetenes side, og dermed superlønnsomhet, sier han.

Les også

Sterk børsdebut for Akers nye fornybarselskaper

Et lite plaster på såret for staten

I 2007 inngikk staten og Aker en avtale som innebar at de to skulle sitte med aksjer i Aker Kværner Holding i et felles selskap.

Dermed måtte også staten involveres når Aker nå ville omorganisere.

Politikernes mål var blant annet å unngå at de norske industrimiljøene ble solgt eller flagget ut. Det felles eierskapet sikret staten en del kontroll over store strategiske valg i selskapene Aker Solutions, Kværner og Akastor.

Investeringer i Aker Kværner Holding har langt ifra vært en lukrativ investering for staten. Som E24 skrev i juli hadde staten da tapt 4,5 milliarder kroner (inflasjonsjustert) på sin opprinnelige investering på 4,8 milliarder i 2007.

Staten har ikke valgt å delta i emisjonene i Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture og sitter dermed bare igjen med Aker Solutions-aksjene, samt aksjene i de to fornybarselskapene som de får utbetalt i utbytte.

Kursoppgangen sikrer også staten en gevinst på rundt 85 millioner kroner, men dette er altså langt ifra nok til å oppveie for tapet i den opprinnelige investeringen.

Aker og staten har blitt enige om å oppløse Aker Kværner Holding, gitt at Stortinget samtykker.

Dette betyr at staten vil sitte med et direkte eierskap på rundt 12 prosent i Aker Solutions, Kværner og Akastor. I tillegg sitter de med om lag 5,4 prosent i Aker Offshore Wind og 5,8 prosent i Aker Carbon Capture.

Det er ikke kjent hva staten vil gjøre med aksjene de nå vil eie, men staten og Aker er enige om at noen vilkår i den gamle aksjonæravtalen skal videreføres.

«Blant annet har Aker forpliktet seg til ikke å foreslå eller stemme for at disse selskapenes hovedkontorer flyttes ut av Norge de neste 2,5 årene med mindre staten godkjenner det (frem til 31.12.2022)», skrev Næringsdepartementet i juli.

Publisert: