Norge kan tape på økt skatt for Facebook og Google

Facebook og Google bidro i fjor med tilsammen bare 12 millioner kroner i skatt til Norge. Men Norge risikerer faktisk likevel å tape økonomisk dersom teknologigigantene i fremtiden må betale mer skatt.

Erna Solberg kastet glans da Facebooks Norges-sjef Rune Paulseth (t.h.) og Norden-sjefen Martin Ingemansson åpent sitt landkontor i Oslo i 2016. Hennes finansminister ivrer nå for at mer av Facebooks overskudd skal ligge igjen i Norge.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Facebook Norways offisielle omsetning i Norge i fjor begrenset seg til 57 millioner kroner.

Og med et oppgitt resultat før skatt på vel 19 millioner kroner, la Facebook i 2019 igjen bare 5,4 millioner skattekroner til Norge. Det viser Facebook Norges regnskap som ble levert til Brønnøysund mandag. Også Googles norske datterselskap leverte nylig regnskap. Skatten til Norge fra Google kom i fjor på 6,6 millioner kroner.

De offisielle omsetningstallene utgjør bare en brøkdel av Facebooks reelle reklameinntekter i Norge. Mediedirektør Jarle Thalberg i i mediebyrågrupperingen Group M anslår overfor Aftenposten/E24 at Facebooks reelle omsetning i Norge i fjor kan ha rundet 2,4 milliarder kroner, mens han anslår en omsetning på 4,4 milliarder kroner for Google.

Burde betalt 400 mill., kanskje

– Samlet omsetter de to amerikanske selskapene for kanskje så mye som 6,8 milliarder kroner i Norge. Det er over halvparten av hva det er anslått at det totale digitale reklamemarkedet omsetter for i Norge i året, sier Thalberg til Aftenposten/E24.

Om vi legger til grunn Thalbergs anslag, og antar at resultatmarginene til Google og Facebook i Norge er på nivå med deres børsnoterte morselskaper i USA, så måtte de ha skattet for ca. 430 millioner kroner til Norge i fjor dersom hele deres norske overskudd også skulle beskattes her. De betalte til sammen kun 12 millioner kroner.

Men selv om vi nå i dag garantert går glipp av et tresifret antall millioner kroner i skatteinntekter hvert år, så kan det likevel være at Norge netto vil tape økonomisk på at amerikanske giganter som nevnte Facebook og Google i fremtiden må skatte mer til landene de opererer i.

Jan Tore Sanner vil at Facebook og Google skal betale mer skatt av sin verdiskapning i Norge. Men baksiden av medaljen kan bli mindre verdier i Oljefondet.

– Taper som aksjonærer

– Det vi får av økt proveny fra å skattlegge Google og Facebook i Norge kan vi fort komme til å tape som aksjonærer ved at selskapenes resultater etter skatt og børsverdi vil synke som følge av økt skattebelastning, sier professor emeritus Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole.

For Norge er gjennom Oljefondet i en unik situasjon. Vi er en av de aller største aksjonærene i alle de amerikanske såkalte FAANG-selskapene. Disse er Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google (ved morselskapet Alphabet).

Vi har i skrivende stund aksjeverdier for tilsammen 150 milliarder kroner i Facebook og Googles morselskap Alphabet. Bare små utslag i negativ retning på disse to selskapenes resultater etter skatt og/eller aksjekurs kan derfor bety store verditap for storaksjonæren Norge. Dette er en problemstilling som andre europeiske land som ønsker mer skatt fra de amerikanske gigantene, som Frankrike, helt slipper å tenke/regne på.

Skatteproveny mot verditap

Å regne på dette kan fort bli en akademisk øvelse, men problemstillingen er høyst reell. Hvis man legger til grunn at et årlig skatteproveny på 430 millioner kroner fra de to selskapene øker med to prosent i året i all fremtid, men der avkastningskravet er på åtte prosent fordi inntektene er usikre, så får vi en nåverdi på skatteprovenyet på ca. syv milliarder kroner.

Er det sannsynlig at Norges børsverdier i Facebook og Google vil falle mer dersom de to selskapene i fremtiden må betale mer skatt i de mange landene utenfor USA som de opererer i? Svaret er ikke gitt.

Alle land i verden utenom USA vil at de såkalte FAANG-selskapene skatter mer i alle landene de opererer i, men for Norge i vår spesielle dobbeltrolle er ikke effekten av mer skatt gitt.

Mer skatt eller flytting mellom land?

Mye avhenger av om selskapenes skatteprosent går opp, eller om skatten de skal betale bare flyttes mellom land. Skatteekspert professor emeritus Frederik Zimmer ga nylig ut boken «Skatteparadis». Han tror at arbeidet til OECD med å få på plass en internasjonal skatteavtale, der mer av de amerikanske teknologigigantenes beskattes i landene de opererer i, vil mest føre til en flytting av beskatningen mellom land. I så fall vil ikke Norge tape på dette.

– I en foreløpig økonomisk analyse i februar antok OECD at utvidet skattleggingsrett for markedsstaten bare i begrenset grad vil øke, sier Zimmer til Aftenposten/E24.

Men Zimmer understreker at han ikke er økonom, og ikke har regnet på effekten.

Økonomiprofessor Johnsen tror derimot at det blir mer snakk om skatteøkning enn bare flytting av skatt, gitt at det er staten USA som vil tape på en flytting av skatten mellom land.

– I sum vil Norge, i dobbeltrollen som både skatteinnkrever og stor aksjonær i de samme selskapene, trolig tape på at disse amerikanske teknologigantene må betale mer skatt, sier Johnsen.

Norge er som så ofte før i en dobbeltrolle, påpeker professor emeritus Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole. Som skatteinnkrever tjener vi på økt skatt fra de digitale gigantene, som en av verdens største kapitalister taper vi.
Publisert: