Laveste arbeidsledighet på 14 år

I mars var 2,9 prosent av arbeidsstyrken arbeidsledige. Man må tilbake til perioden før finanskrisen i 2008 for å finne lignende tall.

Illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:

Arbeidsledigheten gikk ned fra 3,3, prosent i desember 2021 til 2,9 prosent i mars, ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) til SSB.

Dette tilsvarer 10.000 færre arbeidsledige.

Ikke siden 2008 og perioden før finanskrisen har det vært så få arbeidsledige i Norge.

– Helt siden i fjor sommer har arbeidsledigheten gått kraftig ned. Samtidig har økningen i sysselsettingen vært større enn nedgangen i ledigheten, som betyr at arbeidsstyrken har økt. Vi ser altså at det er svært høy aktivitet på arbeidsmarkedet nå, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB i en pressemelding.

Fra desember til mars økte sysselsettingsprosenten, altså prosentandelen personer i alderen 15–74 år som er sysselsatte med 0,8 prosentpoeng.

Arbeidsledighet

Nedgang blant unge

Spesielt blant personer under 25 år har det vært en nedgang i arbeidsledighet.

– En del unge kan ofte være tilgjengelig for jobb selv om de ikke er arbeidsledige, altså i en form for skjult ledighet. Tall for første kvartal 2022 viste nedgang i den skjulte ledigheten siste år særlig blant unge, sier Tonje Køber.

Utflatingen i antall jobber som de siste månedene har snudd, og antallet vokser igjen. Fra februar til mars økte antall jobber med over 18.700, en vekst på 0,6 prosent.

– Etter en kraftig vekst fra mai og ut siste halvdel av fjoråret, flatet veksten ut på slutten av året og inn i 2022, forteller Køber.

Publisert: