2022 byr på rentehopp og økt inflasjon: – Lønnstagerne har høyere forhandlingsmakt

Pandemien, inflasjon og høyere renter blir trolig hovedtemaene i økonomien i det nye året. E24 har spurt ni økonomer om hva 2022 kan tilby.

HØYERE RENTE: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er blant de som venter fire rentehevinger neste år.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Økonomene tror pandemi, prisvekst, flaskehalser, rentehevinger og svingninger i aksjemarkeder vil prege økonomien det kommende året.

DNB Markets’ hovedscenario er at stadig høyere vaksinasjonsgrad globalt gjennom neste år vil få pandemien til å slippe taket.

– Men sikre kan vi absolutt ikke være, sier bankens sjeføkonom Kjersti Haugland.

Til tross for at gjenåpningsfesten snudde til smitterekorder og restriksjoner på tampen av året, ble 2021 likevel året der Norges Bank for første gang siden utbruddet av pandemien hevet den rekordlave nullrenten.

Massiv pengepolitisk støtte verden over, kombinert med plutselig etterspørselsøkning og flaskehalser i produksjon og transport, ga imidlertid en akselererende inflasjonsfrykt (prisvekst) mot slutten av året.

Norges Bank har sagt at renten mest sannsynlig skal videre opp til 0,75 prosent i mars, etter renteøkningene i september og desember i år til 0,5 prosent.

Deretter ligger det an til ytterligere to hevinger til 1,25 prosent ved utgangen av 2022, hvis utviklingen blir som sentralbanken venter.

Styringsrenten

Flere rentehevinger neste år

Av de ni økonomer E24 har vært i kontakt med, er sjeføkonom Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom den eneste som tror Norges Bank må begrense seg til to hevinger i 2022.

– Jeg tror pandemi og globale verdikjedeforstyrrelser kommer til å dempe økonomisk vekst mer enn Norges Bank ser for seg, forklarer hun.

Kari Due-Andersen, sjeføkonom i Akershus Eiendom, tror ikke Norges Bank kan heve renten mer enn to ganger i 2022.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov er en av de tre som tror Norges Bank holder seg til planen med tre rentehevinger.

– Men skulle vi se at omikron-uroen går nokså raskt over, samtidig som lønns- og prispresset fortsetter å overraske Norges Bank på oppsiden, skal vi ikke se bort ifra at renten settes enda litt raskere opp, sier han.

Fire av de ni økonomene spår fire renteøkninger til 1,50 prosent neste år. Da vil vi i så fall være tilbake på nivået fra før pandemien.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, setter sin lit til at det ikke kommer flere rentehevinger i det hele tatt i 2022.

– Jo mer vi øker renten, desto større fare får vi for unødvendig kronestyrking og boligprisfall. Norges Bank destabiliserer nå norsk økonomi, sier han.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, håper det ikke kommer rentehevinger i 2022.

Slutt på ekstraordinær boligprisvekst

Boligprisene skjøt overraskende fart under pandemien, godt hjulpet av kriselave renter. I november kom årsveksten ned til 6,6 prosent fra en topp på over 12 prosent i april. Eiendom Norges prognose for 2022 lyder på fire prosent vekst.

Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen påpeker at høyere renter trekker i retning av lavere boligpriser, mens høyere lønnsvekst trekker i motsatt retning.

– I sum tror vi at effektene av både høyere renter og høyere lønnsvekst vil gi om lag uendrede boligpriser. Vi er dog åpne for at boligprisen kan falle litt de stedene de har steget mest, som Oslo, sier han.

Sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen.

Handelsbanken er blant de med lavest prognose for boligprisveksten med 2,5 prosent i 2022, men han utelukker ikke at det går bedre.

– Men perioden med ekstraordinær boligprisvekst, som vi så frem til og med mars i år, ligger uansett bak oss, sier sjeføkonomen.

Due-Andresen i Akershus Eiendom tror boligprisveksten vil avta ytterligere i tiden fremover, og er spent på hvordan boligprisene reagerer på stigende rente. Norges Bank venter selv at boligprisene vil dempes til 2,8 prosent i 2022 fra 9,1 prosent i 2021.

– Jeg frykter det kan være for høyt, særlig hvis sentralbanken får igjennom tre rentehevinger som den nå planlegger, sier hun.

Les også

Region for region: Ekspertene om boligprisene 2022

– Høyere lønnsforhandlingsmakt

Arbeidsledigheten som steg til en topp på over ti prosent våren 2020, kom nylig ned på nivået fra før pandemien på i overkant av to prosent.

Økonomene tror ledigheten kommer noe opp på grunn av de nye tiltakene på kort sikt, men at vi mot sommeren igjen kan se lavere nivå enn før pandemien.

Kombinert med høyere prisvekst vil det sannsynligvis føre til krav om høyere lønn. Lønnsveksten i 2021 ble beregnet til 3,3 prosent, men ble overskygget av prisstigningen på 3,4 prosent, ifølge tall fra SSB.

– Lønnstagerne vil kreve kompensasjon for den høye prisveksten, og har høyere forhandlingsmakt enn på en god stund, som følge av knappheten på arbeidskraft, sier Haugland i DNB Markets.

Hun tror også ansatte i offentlig sektor vil «kvesse knivene ekstra», som følge av at privat sektor endte opp med en høyere lønnsvekst enn rammen tilsa i 2021.

Økonomenes anslag for lønnsvekst i 2022 strekker seg fra rett over tre prosent til fire.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, understreker at den ekstraordinært høye boligprisveksten er over.

Inflasjon gir høyere rente og ruglete børs

Både USA og Europa har opplevd markante prisøkninger de siste månedene. Her hjemme er kjerneprisveksten, som Norges Bank ser mest på i rentesettingen, fortsatt lavere enn målet på to prosent.

Den totale inflasjonen steg derimot til over fem prosent i november, det høyeste på 13 år, drevet av rekordhøye strømpriser.

– Inflasjonen vil holde seg høyere enn målene til sentralbankene. Som respons vil flere sentralbanker trappe ned på stimulansene og øke rentene. Det blir ikke så problematisk for økonomiene, men det kan bli mer ruglete i aksjemarkedene som har dratt godt nytte av svært lave renter, sier Nordeas Olsen.

SEB sjefstrateg Erica Dalstø tror ennå ikke inflasjonen har nådd toppen og ser tydelige indikasjoner på underliggende inflasjonstrykk.

– Det setter Norges Bank i en vanskelig situasjon der man må reagere med rentehevinger for å ikke komme bakpå, samtidig som man må sørge for å ikke bremse den økonomiske gjeninnhentingen for kraftig.

Sjefstrateg i SEB, Erica Dalstø, tror ikke inflasjonen har nådd toppen.

Inflasjon kan dempe kjøpefest

DNBs Haugland tror også at inflasjonen tar seg opp etter økte produksjonskostnader som følge av internasjonale flaskehalser, og at totalinflasjonen blir løftet av «spektakulært høye» kraftpriser.

– Det trekker inn kjøpekraft, og kan slik sett ramme forbruksveksten og dermed veksten i norsk økonomi, sier hun.

Nordeas Olsen tror likevel det ligger an til kjøpefest utover året.

– Ja, husholdningene har fortsatt masse oppsparte midler som ligger klar til å bli brukt når vi igjen får lov å bruke penger på det vi vil. Forløpet for pandemien vil avgjøre hvor sterk veksten i konsumet blir, sier han.

Kronekursen

Kronestyrking

De fleste økonomene tror kronen vil styrke seg noe i løpet av året, både som følge av høyere oljepriser og høyere renter. Så lenge pandemien varer, kan kronekursen imidlertid fortsatt svinge en del.

Kronen har styrket seg litt gjennom romjulen, slik at en euro nå koster 9,98 og en dollar 8,83. Det er rundt tre kroner mindre enn da pandemien rammet landet i mars 2020.

– Høyere oljepriser burde trekke krona noe sterkere. Jokeren blir utviklingen i aksjemarkedene, sier Nordeas Olsen.

Bjørn Roger Wilhelmsen, sjeføkonom og partner i Nordkinn Asset Management, tror viruset vil eksistere i ulike varianter over lang tid.

– Vil pandemien noensinne være over?

– I Norge håper jeg pandemien er over i løpet av neste år, sånn at vi kan leve så å si uten restriksjoner innenlands. På verdensbasis frykter jeg at vi må til 2023, sier Due-Andresen.

Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn Asset Management tror viruset vil eksistere i ulike varianter i lang tid, men at pandemien slik vi kjenner den fra 2020 og 2021, med sprengt kapasitet på sykehusene og strenge nasjonale tiltak for å hindre spredning, vil være over i løpet av 2022.

– Vil den noensinne være over, eller er det noe vi lærer oss å leve med, spør SEBs Dalstø.

Jan Ludvig Andreassen i Eika tror pandemien aldri går helt over, og at vi bare må planlegge for at det kommer nye.

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, tror fortsatt vi må leve med usikkerheten om at pandemien kan blusse opp.

På spørsmål om det blir utenlandsferie til sommeren, er økonomene fortsatt usikre.

– Den siste tidens utvikling i pandemien er en påminnelsen om at pandemien ikke er over og at vi må leve med usikkerheten om at den kan blusse opp. Det blir trolig flere norgesferier (og færre i utlandet) sommeren 2022 enn før pandemien, sier Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank.

Publisert: