Tier med formell klage på anbudstapet i Bergen

Tier fikk tilsynelatende trekk for å mangle dokumentasjon, og tapte anbudskonkurransen i Bergen. Men dokumentet «lå vedlagt søknaden», påpeker selskapet i klagen.

Elsparkesykler fra Tier blir ikke å finne i Bergen, med mindre en fersk klage fra selskapet overbeviser Bymiljøetaten.
  • David Bach
Publisert: Publisert:

Saksbehandlingsfeil og «klart uriktig oppfatning av de faktiske forhold».

Det er begrunnelsen for klagen fra Tier til Bymiljøetaten i Bergen kommune, ført i pennen av Elden-advokat Christian Flemmen Johansen.

Den tyske mobilitetsgiganten kom på en marginal fjerdeplass i kampen om å bli en av tre sparkesykkel-aktører i Bergen. Men pallplassen var ikke langt unna.

Med en poengsum på 7,72 var selskapet 0,26 poeng bak tredjeplass Bolt.

Mandag ble Tiers 32 sider lange advokatklage levert til Bymiljøetaten.

Les også

Tier, Bolt og Voi vant sparkesykkelanbud i Oslo

– Vi har respekt for Bergen kommunens saksbehandling. Vi mener likevel at prosessen i Bergen ikke har vært god nok, sier norgessjef Morten Askeland i Tier.

Det handler både om hva som er vurdert og hvordan søknadene rangeres, legger Askeland til.

– I tillegg klager vi på faktafeil. Det kan synes som man har hatt for dårlig tid, og i forlengelsen av det gjort feil som har hatt stor betydning for resultatet.

Dokumentet «lå vedlagt»

I vurderingen fra Bymiljøetaten, som E24 har fått tilgang til, kommer det frem at Tier er vurdert til 2,06 poeng av 3 mulige under kriteriene for klima og miljøvennlig drift.

Etaten har blant annet merket seg at Tier har gjennomført en såkalt livssyklusanalyse (LCA), men skriver i rapporten at «denne er ikke dokumentert».

Det får Tier til å reagere.

I klagen påpeker selskapet at de har brukt tid og ressurser på å få utført en «uavhengig og svært grundig» LCA ved Bochum University of Applied Sciences i Tyskland.

De påpeker at analysen, tross at Bymiljøetaten angivelig ikke fant den, lå vedlagt i søknaden, sammen med en bekreftelse fra PWC «som har gjennomført en eksternvalidering av levetidsvurderingen» fra Tier.

«Det er således begått en klar og utvetydig feil når Bymiljøetaten har lagt til grunn at Tiers LCA-analyse «ikke er dokumentert», all den tid analysen lå vedlagt søknaden til BYM», skriver Tiers advokat [hans utheving].

De viser også til at Tier fikk den høyeste scoren på samme kriterium i Oslo og Trondheim – om enn på delt førsteplass med Voi i sistnevnte storby.

Eiere fra hele verden kjemper om 80 millioner i året i Bergen

Selskapet har også innvendinger mot Bymiljøetatens vurdering av ulike miljøstyringsdokumenter og hvorvidt teknologiske løsninger må være implementert eller ikke.

Norgessjef Morten Askeland i Tier er ikke imponert over Bergen kommunes anbudsprosess.

– Dette er en ny bransje, som leverer et viktig og enormt populært tilbud. Det er avgjørende at kommunene tar seg nok tid og henter inn riktig ekspertise i anbudsprosessene, sier norgessjef Askeland.

Skal vurdere om det er «gode poenger»

Avdelingsleder Tord Honne Holgernes for forvaltningsavdelingen i Bymiljøetaten i Bergen bekrefter at klagen fra Tier kom til dem mandag.

– Nå har vi nettopp fått den, og vi skal bruke litt tid på å sette oss inn i klagegrunnene som fremsettes, før vi gjør en egen vurdering av det som fremgår, sier Holgernes.

– Så er gangen i det at enten ser vi at her er det gode poenger og må ta konsekvensene av det, ellers blir den videresendt til den kommunale klagenemnda.

Holgernes ønsker ikke å gå inn på detaljene i klagen før etaten har vurdert den nøye. Han sier samtidig det er vanskelig å anslå hvor lang tid vurderingen av klagen vil ta.

– Det som er viktig for oss er å sette oss godt inn i det og gjøre en god vurdering av det som er kommet inn, sier Holgernes og legger til at det er en prioritert oppgave.

– Det er i alles interesse at dette ikke tar for lang tid i saksbehandlingen hos oss.

Les også

Disse elsparkesykkel-reglene trer i kraft onsdag

Bergen kommune avgjorde konkurransen i slutten av mai, og ga tre aktører hver sin markedsandel.

Bergens Tidende har tidligere beregnet at bergenserne bruker rundt 80 millioner kroner i året på å leie elsparkesykler.

Bergen var den første av de norske byene hvor tyske Tier ikke ble topp tre, skrev Dagens Næringsliv, som omtalte anbudet i mai.

I Oslo var det Voi, Bolt og Tier som vant anbudet i mars.

Publisert: