Slik kan økonomien bli i et rødgrønt Norge

På enkelte områder som klima, olje og handel, kan det bli store dragkamper mellom de rødgrønne partiene. Her er de viktigste likhetene og skillelinjene ved det som kan bli Norges nye regjeringssamarbeid.

FLERTALL: SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre under partilederdebatt i Stortingets vandrehall mandag kveld.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er avgjort. Arbeiderpartiet har fått flertall for sin favorittregjering: en flertallsregjering utgått av Ap, Sp og SV.

Selv om Støre i sin tale på partiets valgvake sent mandag kveld bekreftet at Ap skal ha samtaler med alle partiene på venstresiden, var han klar på at han ville prioritere Senterpartiet og SV.

De tre partiene skal gjennom noen tøffe forhandlingsrunder for å komme til enighet om flere viktige veivalg for Norge. Derfor har E24 samlet et utvalg saker som de ulike partiene under den rødgrønne paraplyen kan enes om, og hvilke som kan splitte partiene.

Her er partiene delvis samstemte

Strømpriser: Mens husholdninger betaler en elavgift for 16,69 øre per kilowattime, har industrien en redusert elavgift på rundt 0,55 øre per kilowattime. Både SV, Sp og Ap varsler at de vil innføre full avgift for datasentre som utvinner bitcoin. Sp vil redusere elavgiften for husholdningene, mens Ap og SV vil øke bostøtten til dem som sliter med å betale strømregningen.

Sp og SV vil også melde Norge ut av EUs energibyrå (Acer) og stanse den planlagte strømkabelen NorthConnect. Det vil ikke Ap.

Elbiler: Ap og Sp vil at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være utslippsfrie. SV vil at alle nye personbiler skal være utslippsfrie i 2023. Alle partiene vil redusere fordelene på de dyreste elbilene.

Skatteparadis og oljefondet: SV skriver i sitt partiprogram at de ønsker å trekke Oljefondet ut av selskaper og datterselskaper i skatteparadis. Arbeiderpartiet ønsker å gjennomgå fondets retningslinjer knyttet til skatteparadiser, og Sp sier de vil styrke arbeidet mot skatteparadiser.

Avtalefestet pensjon (AFP): SV og Ap har vært tydelige på at de ønsker at det offentlige bidrar til finansieringen av en den reformerte AFP-ordningen. Sp sier at de støtter Ap i å ville redde ordningen, og at det er viktig at myndighetene bidrar.

Statlig eierskap: Alle partiene er for mer statlig eierskap og vil vurdere å gå inn i flere selskaper, samt jobbe aktivt med å fremme blant annet bærekraft og lønns- og arbeidsvilkår.

Formuesskatt: Alle partiene er enige om at de rikeste skal skatte mer. De vil øke bunnfradraget i formuesskatten, og vil vurdere å fjerne kompensasjonen til kommuner som har nedjustert formuesskattesatsen, slik som for eksempel Bø kommune.

Taxfreesalget: Både Ap og Sp vil vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen. SV vil avvikle ordningen helt.

Det grønne veiskillet

Klimapolitikk: Alle partiene er enige i at målene i Parisavtalen skal nås, men de er uenige i hvor mye som skal kuttes og hvordan dette skal gjøres.

Kutt: Ap og Sp vil kutte rundt 55 prosent av norske klimagassutslippene målt mot 1990 innen 2030. SV vil kutte 70 prosent.

  • Alle partiene er enige om store satsinger på karbonfangst- og lagring, hydrogen (mest grønn), batteriteknologi, grønn skipsfart og avfallsbasert biogass. De vil også bruke den offentlige innkjøpsmakten mer aktivt rettet mot nullutslippsløsninger.
  • Alle er for en stor satsing på havvind.
  • Ap og SV vil øke CO₂-avgiften frem mot 2030. Sp er ikke mot avgiften, men mener den må utredes for hvert enkelt næring. Sp og Ap vil samtidig redusere effekten på bensin og dieselpriser.
  • Det knives om nye store motorveier. Her er SV mot, mens Ap og Sp er for.
  • Alle partiene er enige om at oljepengene skal brukes klimavennlig, ved å oppdatere mandatet. Flere av partiene ønsker blant annet et nullutslippskrav for oljefondets investeringer, i tråd med konklusjonene Skancke-utvalgets rapport om klimarisiko.

Her kan det bli dragkamp

Oljepolitikk: Sp og Ap ønsker å videreutvikle oljenæringen, samtidig har Støre har uttalt at det ikke blir noen store leteoperasjoner på norsk sokkel. SV krever stans i oljeleting.

Bompenger: Ap vil vurdere å erstatte bompenger med veiprising, mens Sp vil kutte i bompengene. SV vil at bompenger bare kan brukes hvis det har støtte lokalt.

Flypassasjeravgiften: Skal etter planen gjeninnføres i januar 2022, men Ap er avventende. SV ønsker at de som flyr mest, også skal betale mest, mens Sp mener avgiftsnivået er for høyt og vil ha lavere avgifter.

Eiendomsskatt: Mens Ap og Sp er klare på at de vil la eiendomsskatten stå urørt, har SV gått inn for å heve eller vrake makstaket på fire promille, slik at kommunene kan kreve inn mer.

EØS-avtalen: Ap vil videreføre handelsavtalen, mens Sp og SV vil ut, og mener at det må utredes andre alternative avtaler.

Boligkjøp: Ap, SV og Sp vil gjøre det lettere å få startlån gjennom Husbanken. SV vil fjerne boligsparingen for unge, Ap vil fryse den og Sp vil la de unge spare mer. Ap og SV ønsker en tredje, mer regulert boligsektor, i tillegg til kommunale boliger og det åpne markedet.

Arveavgift: SV ønsker å ha en arveavgift. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er mot.

Publisert: