Mowi ser tegn på at inflasjonstoppen er nådd

Lakseoppdretteren deler ut over en milliard kroner i utbytte til aksjonærene, men det er ikke nok til å hindre at aksjen faller markant.

ØKTE KOSTNADER: Mowi-sjefen håper inflasjonen nå er ved et vendepunkt, etter at fôrkostnadene har økt kontinuerlig det siste halvannet året.
Publisert: Publisert:

Oppdretteren, som er verdens største produsent av atlantisk laks, leverte rekordhøye resultater for andre kvartal som følge av tidenes høyeste laksepriser.

– Det er ingen tvil om at inflasjonen er en bekymring, men vi ser at prisene på en del råvarer har gått ned i det siste, så vi håper det er et signal om at vi har nådd en topp for nå, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim til E24.

Den generelt kraftige inflasjonen som preger verdensbildet for tiden rammer også laksesektoren, spesielt gjennom prisene på fôr. For Mowi utgjør det mer enn 40 prosent av kostnadene.

– At prisene går ned igjen er en tøff påstand, men foreløpig ser vi i hvert fall tegn på at inflasjonen kan ha nådd et toppunkt, sier Vindheim.

– Vi ser ingen indikasjoner på at kostnadene vil øke fra det nivået vi er på nå, men mye kan jo endre seg, tilføyer han.

Mowi melder om oppdrettskostnader på 5,10 euro (49,2 kroner) per kilo i kvartalet, opp fra 4,78 euro i årets første kvartal.

Børsfall tross milliardutbytte

Mowi-aksjen faller rundt fire prosent til tross for rekordresultat og en utbytteutbetaling på 2,3 kroner per aksje, totalt 1,19 milliarder kroner.

Det er også bred nedgang i hele laksesektoren på Oslo Børs i formiddagstimene.

Lakseanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities påpeker at resultatene var på linje med forventningene.

Han knytter børsfallet både til dagens generelt svake aksjemarked, men nevner også at utbyttet kan være i den «lave enden» av det folk ventet.

Aksjen

Handelsbankens lakseanalytiker Kjetil Lye hadde også ventet et noe større utbytte (2,5 kroner per aksje), men beskriver kvartalsrapporten som «stort sett i tråd med forventningene» og vil kun gjøre marginale endringer i sine estimater.

Mowi har en utbyttepolitikk på minst 50 prosent av resultat per aksje, som tilsvarer utdelingen etter andre kvartal. Ved flere tidligere anledninger, senest for første kvartal i år, har selskapet imidlertid betalt ut ekstraordinære utbytter i tillegg, når tidene har vært gode. Det skjer ikke nå.

På spørsmål fra analytikere om dette, svarer Vindheim:

– Når det gjelder ekstraordinært utbytte, er dette et instrument for å distribuere overskuddslikviditet så man kan ikke vente ekstraordinært utbytte hvert kvartal, så ikke les så mye inn i det.

– Godt utgangspunkt for lakseprisen

Lakseprisen nådde ny rekordnotering på 108 kroner per kilo i andre kvartal, men har siden kommet ned i takt med normale sesongsvingninger til rett under 70 kroner, ifølge SSB.

– Å spå om lakseprisen er vanskelig, men foreløpig er prisene fortsatt på et veldig godt nivå justert for sesongen, sier Vindheim.

REKORD: Lakseprisen steg til ny rekord i løpet av andre kvartal.

Han viser til at det også er ventet en begrenset tilbudsøkning av laks i markedet på to prosent over de neste 12 månedene.

– Normalt sett er det et godt utgangspunkt for prisene fremover.

– Hvordan ser forbrukernes etterspørsel ut med tanke på at alt blir dyrere, og at det kanskje går mot svakere tider i økonomien?

– Historisk sett har laksen normalt stått seg godt når det har butta litt imot, og så langt har vi ikke merket noe til det. Vi er nå inne i en periode med klassiske sesongsvingninger, utover det har vi troen på et sterkt marked også fremover.

På denne tiden av året kommer det normalt sett mer fisk ut i markedet, noe som også presser prisene nedover.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: