Makspris eller strømstøtte – dette er politikerne uenige om

Stortingspolitikerne er klare til å avbryte ferien for å stanse strømsjokket, men det er langt fra sikkert at de blir enige.

Strømkrisen kan føre til hastemøte for en løsning på Stortinget.
Publisert: Publisert:

Mandag morgen skal de parlamentariske lederne på Stortinget i møte med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om den ekstraordinære strømsituasjonen i landet.

Samme morgen skal presidentskapet møtes for å vurdere om de skal dra i sommerferie-bremsen og kalle alle stortingsrepresentantene tilbake for å kunne behandle forskjellige strømforslag.

Men om det finnes tiltak Stortinget kan enes om, er uklart, skriver E24.

Et av stridsspørsmålene blant opposisjonspartiene er hvordan man best mulig kan hindre høye strømpriser for husholdninger og bedrifter: Strømstøtte eller makspris.

Les også

NHO svinger pisken over stortingspolitikerne: – De må tåle at det bygges ut mer vannkraft og vindkraft på land

Utelukker makspris

Høyre, Venstre og MDG mener makspris er uaktuelt, og de vil ikke stemme for et slikt forslag.

Høyre mener dog at strømstøtten bør jekkes opp, og helst allerede i september. De ønsker at støtten settes opp fra å dekke 80 prosent av priser over 70 øre pr. kilowattime, til 90 prosent.

– Makspris er utelukket for oss, det kan bidra til rasjonering og knapphet på strøm. Jeg kan forstå at makspris høres forlokkende ut, men det er bedre med økt strømstøtte, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

Les også

Høyre krever økt strømstøtte – sier ja til hasteinnkalling av Stortinget

Både Venstre og MDG mener Høyres forslag ligger for tett opp mot en maksprisløsning til å være aktuelt. Begge partiene ønsker seg en ordning som treffer bedre, samt flere ordninger for støtte til energisparing for å unngå nye strømkriser i fremtiden.

– Vi må ha en sosial innretning mot de som trenger det. Pris er også et virkemiddel for å redusere forbruk, så det kan også slå motsatt, sier Ola Elvestuen (V).

– Vi ønsker at en lik sum går ut til alle, slik at de som har minst forholdsmessig får mest, sier Ingrid Liland (MDG), og legger til at en prosentvis strømstøtte etter bruk vil gi et insentiv til de som bruker mest strøm.

Tror Stortinget lander på økt strømstøtte

Frp og KrF ønsker seg maks 50 øre pr. kilowattime. Rødt vil ha makspris på 35 øre.

Les også

Solcellene dekker strømregningen til Hans Kristian (65): – Vi slipper litt billig unna

Stortingsrepresentant Marius Nilsen (Frp) mener det burde gå an å få til et flertall for makspris på 50 øre. Han utelukker likevel ikke at partiet kan stemme for andre forslag.

– Vi vil vurdere alle andre innkommende forslag og vurdere å stemme for dem. For oss er det viktigste å få en løsning, men vi mener vårt forslag treffer best, sier Nilsen.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad tror Stortinget lander på strømstøtteløsning.

Energipolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad i KrF sier han forventer at opposisjonen, ved et eventuell hasteinnkalt ekstramøte til uken, vil klare å lande et forslag de kan bli enige om. Han peker på at Høyres forslag ikke ligger så fryktelig langt unna ønsket om makspris.

– Jeg er sikker på at en vil lande på en eller annen modell. Det trenger heller ikke være direkte strømpris, men for eksempel en gitt sum som fordeles på lik linje til kommunene, som under koronapandemien, sier Ropstad.

– Så du tror at opposisjonen kan lande på en avtale?

– Jeg ville tenkt at en hadde landet på et sted mellom 50 og 70 øre, og opp mot 100 prosent støtte.

Rødt med, SV til regjeringen

Forslaget støttes også av nestleder Marie Sneve Martinussen i Rødt, som håper på hastemøte og enighet.

– Et minimum er jo å innføre at 90 prosent over 70 øre dekkes allerede fra september, slik Høyre har foreslått. Det burde klare å få flertall i Stortinget, flere vil subsidiært støtte det. Det er i hvert fall signalene i mediene, skriver Martinussen i en e-post.

– Men da må det jo bli et ekstra stortingsmøte. Forslaget har ikke hjemmel i lov eller bevilgning i budsjett, og det bør jo vedtas før vi skriver oktober.

Stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV.

Det må imidlertid opposisjonen komme frem til på egen hånd. SVs Kari Elisabeth Kaski sier de fokuserer på regjeringen i første omgang.

– SVs politikk er langt bredere enn bare å forsterke støtteordningen. Der er vi nok politisk nærmere regjeringen enn de borgerlige, som ikke ser til å ville ta andre grep enn nettopp støtteordninger.

Hun understreker at spørsmålet om strømstøtte er budsjettrelevant, som innebærer at det må forhandles med regjeringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt til NRK at de har god kontakt med SV og at de henvender seg dit.

– Jeg kan ikke se at vi skal klare å enes om et grep med større gjennomslag med de borgerlige.

Publisert: