EUs russiske oljestans skaper omveltning i fraktmarkedet: – Potensielt stor effekt for tank

Europa vil kvitte seg med avhengigheten av olje fra Russland. Det gjør at oljen må fraktes over lengre distanser og øker behovet for tankskip, ifølge shippinganalytiker og Frontline-sjefen.

FORTSATT SVAKT: Nær ett år etter ekspertene mente tankrederiene var på vei til å seile ut av krisen, er markedet for oljefrakt fortsatt svakt.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert Publisert

– I utgangspunktet bør det ha en positiv innvirkning på tankmarkedet når disse reglene trer i kraft, sier shippinganalytiker Anders Redigh Karlsen til E24.

– Det vil føre til økte seilingsdistanser og da netto økt etterspørsel etter tankskip, sier han.

Denne uken ble de 27 EU-landene enige om et forbud mot import av russisk olje som fraktes sjøveien etter uker med forhandlinger. Forbudet vil omfatte over to tredjedeler av oljeimporten fra Russland.

Europa må kjøpe olje fra andre leverandører når importen fra Russland kuttes. Det medfører omfattende endringer for verdens frakt av olje til havs.

– Europeisk oljeimport har allerede skiftet fra Russland til USA, Vest-Afrika og Midtøsten, disse sanksjonene vil forsterke dette, skriver Lars Barstad i en e-post.

Han er sjef i Frontline, et av verdens største tankrederier.

Frontline-sjef Lars Barstad. Her ved en tidligere anledning.

Barstad fremholder at EU importerer 1,4 millioner færre fat per dag fra Russland enn i februar, samtidig som importen fra USA, Vest-Afrika og Midtøsten har økt tilsvarende.

Les også

Tankmarkedet fortsatt tynget: – Bedring i vente

– Da russisk olje i stor grad går til Asia, medfører dette skiftet mer enn en tredobling av såkalte tonnmil for denne oljen. Dette er signifikant, og en utvikling vi forventer vil fortsette, skriver Barstad.

Tonnmil er et nøkkelbegrep for aktiviteten i shipping, og viser hvor mye som fraktes over en viss distanse.

På spørsmål om hvordan Frontline forholder seg til russisk olje, svarer han at rederiet «følger de sanksjonene som til enhver tid gjelder».

Rokker om på oljefrakt

– Det er potensielt en stor effekt for tank den dagen all russisk olje fraktet sjøveien skal erstattes, sier Karlsen i meglerhuset Kepler Cheuvreux.

Europa har vært helt avhengig av russisk olje. Før Russland invaderte Ukraina var oljeimporten på rundt 2,7 millioner fat per dag og importen av oljeprodukter som diesel omtrent halvannen million fat om dagen, ifølge analyseselskapet S&P Global.

Samtidig har Tyskland, en storkjøper av russisk energi, klart å kutte kjøpene av olje fra Russland til 12 prosent fra 35 prosent av importen, skriver analyseselskapet.

Les også

Russland skrur av gassen: Finland sikrer seg LNG-terminal

Karlsen peker på at importforbudet vil «potensielt føre til en endring i handelsmønstre». EU har tidligere importert mye olje via Baltikum og Svartehavet, ifølge Karlsen.

– Det er relativt korte distanser. Hvis du skal erstatte den må du finne andre kilder. Sannsynligvis må du til Midtøsten, kanskje Vest-Afrika, Sør-Amerika eller USA for å finne olje.

Analytikeren sier at oljen fra Russland sannsynligvis vil måtte eksporteres til land lenger unna som India og Kina, som også innebærer lenger seilingsdistanser.

Av EUs import av olje sjøveien sto Russland for rundt 20 prosent i fjor, ifølge Karlsen.

– Det er relativt store volumer. I tillegg kan det være noe volumer i rørledning som kommer inn til Tyskland og andre steder.

Tror på bedre marked

Frontline og andre tankrederier har vært gjennom en dyp nedtur etter at oljekartellet Opec kuttet produksjonen fra starten av coronakrisen.

Produksjonskuttet strupte etterspørsel etter oljefrakt til havs. Inntjeningen til de største skipene, VLCC-er, vært i minus flere ganger i spotmarkedet.

Les også

Svakt tankmarked tynget Hunter i første kvartal

– For VLCC er det ganske dårlig ennå, men det har vært et bedre marked for Suezmax og Aframax. Det skyldes til dels endringer i handelsmønstre allerede, sier Karlsen.

Barstad I Frontline skriver at «lengre frem vil nok VLCC også merke dette».

– Selv om det ikke har vært en faktisk sanksjonering av russisk olje har det vært en kommersiell sanksjonering, sier Karlsen.

Det har gitt en nedgang i russisk olje som normalt ville gått til Europa, ifølge analytikeren.

– Det har vært en viss endring allerede, men vi har ikke sett den fulle potensielle endringen.

Publisert