Obos-prisene i Oslo falt med 0,2 prosent i juni

Prisene for brukte Obos-boliger i hovedstaten falt med 0,2 prosent fra mai til juni. På landsbasis var prisene uendret.

Boliger i Kværnerbyen i Oslo
Publisert: Publisert:

Etter overraskende høy prisoppgang i mai, sto prisene tilnærmet stille i juni.

– Dette var som ventet, men litt sterkere enn prisutviklingen sammenlignet med tidligere år, sier sjeføkonom i Obos, Sissel Monsvold.

I Oslo har Obos-prisene steget med 10,4 prosent så langt i år. De siste tolv månedene er oppgangen på 8,6 prosent.

På landsbasis har prisene steget med 11, 4 prosent så langt i år og 7,9 prosent de siste tolv månedene.

I mai steg prisene på brukte Obos-boliger i Oslo med to prosent. Da klatret også gjennomsnittlig kvadratmeterpris for Obos-boliger i Oslo over 80.000 kroner for første gang.

Bygges for lite

Monsvold uttrykker i meldingen at det er ferdigstilt få nye boliger i Oslo i år og at det isolert sett bidrar til å trekke prisene opp.

Ikke siden 2012 har det kommet så få nye boliger ut i markedet.

– Tallene for igangsetting av nye boligprosjekter tyder på at det vil komme få leiligheter ut i markedet både den nærmeste tiden og de neste årene, sier Monsvold.

Tror på roligere marked

Monsvold tror på redusert kjøpekraft hos husholdningen fremover, som følge av Norges Banks varsel om raskere renteoppgang og økning i levekostnader.

– Vi ser for oss at prisene skal flate ut gjennom sommeren, øke litt i august og avta noe utover høsten og neste år.

Administrerende direktør i Obos Eiendomsmeglere, Hans Anders Skjølberg, er ikke overrasket over prisutviklingen i juni.

– Vårt inntrykk gjennom måneden var av en flat utvikling, så dette kommer som forventet, sier han.

Han uttrykker også optimisme for sommeren.

– Vi opplever et marked som er i god balanse inn i sommeren. Vi tror at juli vil bli en måned med god aktivitet i leilighetsmarkedet.

Færre bruktboliger

1. januar i år ble det innført nye regler for salg av bruktboliger. Det stilles høyere krav til tilstandsrapporten og boliger kan ikke lenger «selges som de er» til forbrukere. Regelverket har gjort salgsprosessen mer omfattende og skapt en flaskehals i markedet.

Venter offisielle tall

Tirsdag førstkommende uke legger Eiendom Norge frem den offisielle boligprisstatistikken for juni.

Daglig leder for DNB Eiendom, Terje Buraas, uttalte torsdag at det rekordlave tilbudet av boliger har tatt seg noe opp i juni. Men at tilbudet fortsatt er for lavt til å matche etterspørselen i markedet.

– Særlig i storbyene har det vært fullt trøkk og mange kjøpere som kjemper om de samme boligene, sier han.

Publisert: