• GRANSKES: Konkurransetilsynet skal nå vurere om Orklas oppkjøp av Rieber & Søn-konsernet er i tråd med norsk lovgivning. Her fra pressekonferansen med Orklas styreformann Stein Erik Hagen(foran), Fritz Rieber (i midten bak) flankert av Orklas konsernsjef Åge Korsvold og kommunikasjonsdirektør Håkon Mageli, da salget av bergenskonsernet ble kjent. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Orkla + Rieber granskes

Konkurransetilsynet har fått i oppdrag å granske Orklas oppkjøp av Rieber & Søn.