Eldre har god råd sammenlignet med andre aldersgrupper. Inntekten er mindre, men ettersom mange sitter med nedbetalt bolig så sitter de igjen med mer hver måned. Likevel går forbruket ned etterhvert som man blir eldre.

Har penger på bok

Ifølge SSB-rapporten «Seniorer i Norge 2010» så har de fleste nordmenn over 62 år mer kapital i banken enn gjeld. De oppsparte midlene fortsetter å øke ettersom alderen stiger. Medianen av de oppsparte midlene til en 60-åring er 260.000 kroner, for 80-åringer er mediankapitalen 350.000. Forbruket til norske husholdninger stiger frem til man fyller 49 år og deretter begynner det å synke. Husholdninger i aldersgruppen 60-66 år bruker i gjennomsnitt 369.000 kroner. Men for de eldre over 67 år så har dette sunket til 301.700 kroner.

De eldre i gruppen over 67 år bruker langt mindre penger enn andre på klær og sko, post og telefon, kultur og fritid og restuarant og hotell enn andre, viser SSB-tallene. Også de mellom 60 og 65 år bruker mindre enn andre på disse kategoriene.

Hvorfor er det slik?

Kan bli storforbrukere

En ny britisk forskningsrapport mener det skyldes at eldre har mindre omgangskrets og derfor blir utsatt for mindre sosial påvirkning enn andre. De får med andre ord mindre tips og råd gjennom jungeltelegrafen enn andre.

— Eldre mennesker mister ofte sosial kontakt med jobbkolleger, og noen ganger også slekt og venner og får dermed langt mindre råd om hva de bør bruke penger på enn hva yngre folk gjør, sier professor i forbruksforskning Robert East ved Kingston Business School til Aftenposten.no. Han er en av forfatterne av rapporten.

Dette synspunktet stemmer med en norsk studie som viser at 46 prosent av de eldre bor alene. Mange sier at de ensomme og deprimerte. Undersøkelser viser at blant de over 67 år er det i alt en tredjedel som oppgir at de mangler fortrolige venner.Han mener at politikere og produsenter bør bli mer opptatt av dette for å få opp forbruket i land som sliter økonomisk som følge av gjeldskrisen i Europa.

— Å få eldre til å bruke mer kan være en utvei av dagens økonomiske krise. Dagens eldre er den rikeste gruppen eldre i historien, sier East.

— Dessverre er det altfor mange eldre som slutter å jobbe i svært tidlig i dagens samfunn og dermed mister kontakt med omverdenen. Selv er er jeg 72 og jeg jobber fortsatt, legger han til.

Mindre påvirkning

I rapporten har 2600 personer svart på hvor mange ganger den siste måneden de har fått eller gitt positive eller negative råd om ulike forbruksvarer og tjenester som reisedestinasjoner, mobiltelefoner, kaféer, restauranter eller supermarkeder.

Studien viser at de eldre mottar langt mindre forbruksråd allerede fra de fyller 55 år, og for personene over 65 år er dette enda tydeligere.— Personer som får mindre råd om alternative produkter vil ikke nødvendigvis være informert om at de finnes, og dermed vil forbruket reduseres som følge av dette, slår rapporten fast.

Ifølge rapporten, har tidligere forskning vist at eldre ikke er noe mer merkelojale enn andre når de handler kosmetikk, mobiltelefoner eller mat. Men til gjengjeld så vurderer de færre merker og butikker når de skal handle.

Men i Norge går det i det minste den rette veien. Selv om eldre bruker mindre penger enn andre grupper, så bruker de stadig mer, ifølge ssb. Se siste seks årene har de eldres forbruk økt med hele 25 prosent.

Skeptisk

Forbruksforsker Lars Erling Olsen ved Markedshøyskolen er imidlertid skeptisk til konklusjonen.

— Jeg tror grunnen til at de fleste eldre handler mindre kan forklares med at de har erfaringer som gjør at de ikke ønsker å endre sitt forbruksmønster. De har nærmest et ekteskapelig forhold til produktene de kjøper, sier han og legger til:

— Jeg tror ikke eldre i dag har så mye mindre omgangskrets enn andre, men at de rett og slett er mindre mottagelige for reklame enn andre. Mennesker vil ikke tenke på noe nytt når de har noe som de mener fungerer utmerket., sier han.

Han tror forskningsresultatet som viser at de får mindre forbruksråd kan forklares med at de eldre ikke er like oppmerksomme på rådene de får ettersom de har bestemt seg for å holde seg til sine gamle vaner.