Netto premieinntekter var 8,7 milliarder kroner, en nedgang fra 9,6 milliarder kroner i første kvartal i fjor. Til sammen hadde konsernet inntekter på 16,9 milliarder kroner i første kvartal, mot 12,9 milliarder i samme kvartal i fjor.

— Storebrand har levert konkurransedyktig avkastning til kunder med både innskuddsbasert og ytelsesbasert pensjon i kvartalet. Bufferkapitalen er styrket med 3,8 milliarder kroner i kvartalet og soliditeten er forbedret, sier en tilfreds konsernsjef Idar Kreutzer.

Storebrand har i 2010 og 2011 satt av 1,5 milliarder kroner for fremtidig reservering til økt forventet levealder, og selskapet varsler kundene om at det også i 2012 vil avsette en vesentlig del av avkastningen til dette formålet.

Nøkkeltall 1. kvartal 2012 1. kvartal 2011
Premieinntekter 8,658 milliarder kr. 9,586 milliarder kr.
Inntekter totalt 16,876 milliarder kr. 12,935 milliarder kr.
Konsernresultat før skatt 571 millioner kr. 416 millioner kr.

(©NTB)