Mens tilbudene og forslagene ble sendt fram og tilbake i full offentlighet, foregikk det intense forhandlinger bak kulissene om budsjettkutt og skatteøkninger.

En talsmann for flertallslederen i Representantenes hus John Boehner sa at de tirsdag sendte et nytt detaljert forslag til Obama som svar på et forslag Obama sendte dem mandag.

Svar på svar

Innholdet i Boehners forslag er ikke kjent, men litt senere svarte Obama med å tilby seg å redusere skatteøkningen for de rike han vil ha, fra 1.600 milliarder dollar til 1.400 milliarder dollar over ti år.

Men det var ikke godt nok for Republikanerne, ifølge en talsmann for Boehner. Boehner selv gikk på talerstolen i Kongressen for å kreve å få vite mer om hva slags budsjettkutt Obama har tenkt seg for å redusere budsjettunderskuddet

— Vi venter fortsatt på at Det hvite hus skal fortelle hvilke kutt presidenten er villig til å gjøre som ledd i den balanserte tilnærmingen han har lovet det amerikanske folk, sa Boehner.

Det hvite hus svarte at de har gitt detaljerte forslag til reduserte utgifter, men at Republikanerne ikke har oppgitt detaljer om hvordan de vil øke statens inntekter.

Får hastverk

Den hektiske utvekslingen av kontakt og tilbud er et tegn på at politikerne i Washington begynner å få hastverk med å få til en avtale og avverge det fryktede budsjettstupet. Observatører sier at en noe mykere retorikk og en opptrapping av møtevirksomheten kan tas som tegn på at forhandlingene går bra.

Men Demokratenes flertallsleder i Senatet, Harry Reid, sa tirsdag at han ikke tror Kongressen klarer å bli enig før jul. Dermed må Kongressen sammenkalles til ekstraordinære møter i romjula.

Dersom de ikke blir enig før nyttår, innføres automatiske budsjettkutt over hele fjøla, samtidig med at skattelettelsene til George W. Bush utløper.

Til sammen 600 milliarder dollar ville da trekkes ut av USAs økonomi, noe de fleste eksperter mener vil kaste USA ut i resesjon igjen, med uante konsekvenser for verdensøkonomien.

Uenige om måten

Både Boehner og Obama har sagt de ønsker å redusere budsjettunderskuddet med 4.000 milliarder dollar over de neste ti årene. Det det er uenighet om, er hvordan dette skal oppnås.

Republikanerne ønsker i utgangspunktet å redusere underskuddet utelukkende ved hjelp av dype kutt i alle budsjettposter unntatt forsvaret, særlig på sosial- og helsebudsjettene.

Demokratene på sin side sier det også trengs skatteøkninger, og Obama står fast på at det ikke blir noen avtale om den ikke inkluderer skatteøkninger på de rike.

Som svar på Obamas konkrete forslag om skatteøkninger på 1.600 milliarder dollar, har Republikanerne foreslått en økning i statens inntekter på 800 milliarder dollar, som skal oppnås gjennom tetting av skattehull og oppheving av fradrag.

Næringslivet vil øke skattene

Et tegn på at presset øker på Republikanerne, er at en gruppe på 160 viktige næringslivstopper tirsdag appellerte til Republikanerne om å gi litt etter på skattespørsmålet for å avverge budsjettstupet.

De har tidligere støttet Republikanernes motstand mot å oppheve Bushs skattelettelser for de rikeste.

— Vi innser at en del av løsningen må være skatteøkninger, sier David Cote, som er sjef for Honeywell.