Det er nøyaktig halvparten av prisen i Trondheim på samme dato i fjor og 30 øre billigere enn på samme tid i Oslo skriver adressa.no.

Hverken i 2009, 2010 eller i 2011 har det vært noen enkeltdager med så lave strømpriser.

— Vi ser nå resultatet av rekordmye nedbør de siste ukene, god fyllingsgrad i vannmagasinene og lavere kull – og brenselpriser, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Trondheim Kraft AS til adressa.no

Redusert etterspørsel etter energi

Hun sier videre at usikre økonomiske tider reduserer etterspørselen etter energi.

— Det fører til lavere priser på brensel, noe som også smitter over på strømmarkedet, forklarer Jeanne Tjomsland.

Flesteparten av de 80 000 kundene til Trondheim Kraft har strømavtaler som er direkte tilknyttet innkjøpsprisen på den nordiske strømbørsen. Det betyr at de får umiddelbart fordel av fallende pris.

— Vi synes det er positivt at alt vannet nå får strømprisen til å falle, sier Jeanne Tjomsland, som ikke kan love at strømprisen vil holde seg.

Forventer stigende priser i høst og vinter

— Det går mot kaldere tider og økende etterspørsel, noe som gir økt etterspørsel og stigende priser igjen.

Trondheim Kraft regner med at strømprisen til vinteren vil være rundt 50 øre kWh. I fjor vinter var desemberprisen 91 øre og januarprisen 65 øre.

— Prisen på 50 øre er basert på en normal vinter med normale temperaturer. Blir det like kaldt som de to forutgående vintrene, vil prisen bli vesentlighøyere, men neppe like høy som i for. I år er vi mye bedre stelt i forhold til magasinfyllingen. I fjor var det både lite vann i magasinene og utfall av kraft fra flere svenske kjernekraftverk, sier Jeanne Tjomsland.

Forventer stigende priser i høst og vinter

— Det går mot kaldere tider og økende etterspørsel, noe som gir økt etterspørsel og stigende priser igjen.

Trondheim Kraft regner med at strømprisen til vinteren vil være rundt 50 øre kWh. I fjor vinter var desemberprisen 91 øre og januarprisen 65 øre.

— Prisen på 50 øre er basert på en normal vinter med normale temperaturer. Blir det like kaldt som de to forutgående vintrene, vil prisen bli vesentlighøyere, men neppe like høy som i for. I år er vi mye bedre stelt i forhold til magasinfyllingen. I fjor var det både lite vann i magasinene og utfall av kraft fra flere svenske kjernekraftverk, sier Jeanne Tjomsland.