Området omfatter Nordland VI, en del av Lofoten som ble midlertidig stengt på grunn av politisk konflikt i 2001.

Nå går Borten Moe på nytt inn for det han kaller en forsiktig utvikling i dette området, slik at olje— og fiskerinæringen i praksis kan vise at de kan leve sammen og "spille hverandre gode".

Venter med resten

Samtidig sier han at det er fullt forsvarlig å åpne også resten av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, men anbefaler å vente av hensyn til negative reaksjoner fra fiskerne.

Dermed hisser han på seg både miljø- og fiskeriinteresser som ikke vil ha noen aktivitet i disse sårbare områdene, samt oljenæringen, som vil ha full åpning så fort som mulig.

Kunnskapsinnhenting

Olje- og energiminister Ola Borten Moe fremla i går resultatet av den omfattende kunnskapsinnhentingen som er gjort om effektene av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Arbeidet er resultat av kompromisset i den rødgrønne regjeringen om at man i denne stortingsperioden ikke skal utarbeide en konsekvensutredning etter petroleumsloven eller åpne disse områdene for oljevirksomhet.

De 20 rapportene som nå er fremlagt, vil allikevel kunne brukes som en del av en slik konsekvensutredning. Dermed vil en åpning av dette omstridte området kunne gå raskere, dersom det neste storting går inn for det.

Men veien dit vil være kronglete, for enten den rødgrønne regjering fortsetter eller vi får en ny, borgerlig koalisjon med mellompartier, vil regjeringen være splittet.

Politisk splid

Kommentarene fra opposisjonen etter fremleggelsen spriker voldsomt – fra Frp som krever "massiv leteboring og utbygging", via Høyre som vil ha konsekvensutredning med sikte på åpning, til KrF som vil vente og Venstre som krever varig vern.

rapporten viser at oljevirksomhet årlig vil gi mellom 400 og 1100 nye arbeidsplasser i regionen, avhengig av hvor mye olje som blir funnet.

Oljedirektoratet mener det er 95 prosent sannsynlighet for å finne olje og gass tilsvarende to Goliat-felt, og fem prosent sannsynlighet for å gjøre funn tilsvarende ti slike felt.

Fisken lite utsatt

Fiskerinæringen er viktig for sysselsetting og verdiskapning i Lofoten, Vesterålen og Senja, selv om antall fiskere nesten er halvert i løpet av de siste 20 årene. Rapporten viser at fisken stort sett er lite utsatt ved oljevirksomhet i området. Selv ved et stort oljeutslipp kommer bestanden raskt tilbake.

"For fisk er konsekvenspotensialet generelt lavt og målbare konsekvenser er avgrenset til gitte perioder på året. For de verste utslippsbetingelsene som er analysert, er forventet restitusjonstid kort og ikke lengre enn fra ett til tre år", heter det i rapportens sammendrag.

Reiseliv rammes lite

For reiselivsnæringen kan tapet av feriegjester ved oljevirksomhet langt på vei kompenseres av økte yrkesreiser knyttet til kurs og konferanser. Ved et oljeutslipp eller annet uhell antas det at feriedelen av reiselivsnæringen kan oppleve en nedgang på 30 til 40 prosent i sesongen etter et uhell, men erfaringer fra andre hendelser tilsier at effektene ikke er varige.

FS00055902.jpg