Ferske sesongjusterte tall fra Eurostat, EUs offisielle statistiske byrå, viser at ledigheten i eurosonen økte til 11,6 prosent i september, opp fra 11,5 prosent måneden før. Eurosonen er de 17 EU-landene som har euro som valuta. En økning på 0,1 prosentpoeng kan virke beskjedent på papiret, men i virkeligheten utgjør det 146.000 flere mennesker som går uten arbeid i eurosonen.

Sesongjusterte tall vil si at de er korrigert for sesongvariasjoner. Går man lenger enn én måned tilbake og i stedet sammenligner med september i fjor har ledigheten økt med 1,3 prosentpoeng. I september 2011 var ledigheten på 10,3 prosent. Totalt er det 18,5 millioner ledige i eurosonen.

Østerrike på bunn

Om man ser alle EUs 27 medlemsland under ett er også ledigheten på 11,6 prosent, uendret fra måneden før.

Landet med lavest ledighet er Østerrike med 4,4 prosent. Deretter følger Luxemburg med ledighet på 5,2 prosent og Tyskland og Nederland som begge har en ledighet på 5,4 prosent.

På motsatt side av skalaen ligger Spania med en ledighet på 25,8 prosent og Hellas hvor ledigheten er på 25,1 prosent (siste tilgjengelige tall for Hellas er fra juli).

Våre naboland Sverige, Danmark og Finland har ganske like ledighetstall å vise til. I Sverige var ledigheten på 7,8 prosent i september. For Danmarks del var arbeidsledigheten på 8,1 prosent i september og Finland lå midt i mellom med en ledighet på 7,9 prosent.

Rammer de unge verst

Aller mest økte ledigheten blant Europas unge. Totalt i de 27 EU-landene er 5,52 millioner mennesker under 25 år arbeidsledige. Det tilsvarer en ledighet blant unge på 22,8 prosent i september, opp fra 21,7 prosent i september i fjor.

Fordelingen av arbeidsledighet blant unge gjenspeiler de generelle trekkene. Lavest er ledigheten blant de unge i Tyskland med 8 prosent. Flest unge ledige finner man i Hellas hvor hele 55.6 prosent av de under 25 år var arbeidsledige i juli. Eurostat har ikke ferskere tall enn juli-tallene.

Septembertallene for Spania viser at ledigheten blant unge har økt ytterligere og er på rekordhøye 54,2 prosent, opp fra 53,8 prosent måneden før.

I Sverige derimot går ledighet for unge noe ned i september til 23,4 prosent, ned fra 25,6 prosent i august. I Danmark er ledigheten blant de under 25 år på 14,4 prosent og i Finland på 18,9 prosent, opp 0,1 prosentpoeng.

Litt lavere prisvekst

Eurostat offentliggjorde også estimater for prisveksten i oktober i euroområdet. Tallene viste at prisveksten, også kalt inflasjonen, er ventet å bli på 2,5 prosent i oktober, ned fra 2,6 prosent i september. Det er energiprisene som øker mest, deretter følger mat, alkohol og tobakk. På motsatt side trekker industrivarer utenfor energisektoren og tjenestesektoren ned.

Spanias statsminister Mariano Rajoy sa onsdag i det spanske parlamentet at «Spania vil komme ut av krisen gjennom en kombinasjon av nasjonale reformer og politiske avgjørelser tatt i EU», melder Reuters.