Det var 31. oktober at en informasjonsplakat la seg over sendingen til TV 2 Nyhetskanalen. Canal Digital mener dette skjedde for et mindre antall av kundene. TV 2 anklaget på sin side Canal Digital for sensur av TV 2 Nyhetskanalens sendinger. Canal Digital tilbakeviste dette umiddelbart, og kontaktet senere Det Norske Veritas for å komme til bunns i saken.

Veritas konkluderer med at informasjonsplakaten skyldtes en serie tekniske feil og at det ikke var snakk om en villet handling fra Canal Digitals side. Man måtte ha TV 2 Nyhetskanalen åpen akkurat da dette skjedde for å kunne observere plakaten. Plakaten forsvant ved kanalbytte. Videre var det kunder med eldre mottaksutstyr som ble berørt, ifølge den 29 sider lange rapporten.

TV 2s kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy hadde onsdag kveld kun fått tid til å lese deler av rapporten og få med seg konklusjonene.

TV 2 avventer

— Det er veldig interessant at Veritas faktisk bekrefter at dette skjedde. Da vi oppdaget dette, var Canal Digitals første reaksjon at dette umulig kunne ha skjedd fordi det var teknisk umulig. Nå har Veritas slått fast at det faktisk skjedde slik TV 2 hevdet, sier Indrøy til NTB.

Han håper dette ikke gjentar seg.

— Dette er en rapport laget på oppdrag fra Canal Digital. Vi har ikke hatt noen innvirkning på konklusjonene, men jeg leser det de skriver. Jeg er litt overrasket over at selskapet har så dårlig kontroll på sine tekniske systemer. Vi får håpe og tro at dette ikke skjer flere ganger. Vi vil gjerne lese rapporten i løpet av en dag eller to, før vi konkluderer endelig, sier Indrøy.

— At dette rammet nettopp TV 2 Nyhetskanalen kan ikke beskrives som noe annet enn skjebnens ironi, opplyser informasjonssjef Catharina Kokkim i Canal Digital Kabel-TV.

Tekniske feil

Veritas forklarer at det ikke var én enkelt teknisk feil som var skyld i at informasjonsplakaten la seg over TV 2 Nyhetskanalens sending i en kort periode, men en rekke feil.

— I ettertid er det enkelt å følge de ulike brikkene som har ført til hendelsen, men det er ikke en teknisk feil som var enkel å forutse eller som var særlig sannsynlig. Hver enkelt individuelle hendelse var i seg selv liten og uten store konsekvenser, og hadde isolert sett blitt plukket opp i våre systemer, opplyser Kokkim.

Canal Digital mener det kun var et begrenset antall kunder som ble berørt.

— Siden TV 2s egen setup-boks var av eldre modell og konstant tunet inn på TV 2 Nyhetskanalen, og TV 2 ikke prøvde å bytte kanal, var TV 2 selv en av dem som opplevde at feilen vedvarte, mener Kokkim.

Veritas konkluderer med at det er svært lite sannsynlig at en slik feil skal oppstå, og bekrefter i rapporten at Canal Digital Kabel-TV har iverksatt nødvendige tiltak for å hindre at dette skal skje igjen.