• HERK: Flypassasjer Ola Skrondal gruer seg til sikkerhetskontrollen og synes det er noe herk. FOTO: JO HJELLE

Hva er det med Flesland?

Flyplassen måtte evakueres seks-åtte ganger i fjor. Ellers i landet er tallet stort sett null.