Kommisjonen foreslår at det settes av 2,5 milliarder euro, tilsvarende 18,6 milliarder norske kroner, til fondet i perioden fra 2014 til 2020.

Dansk Røde Kors stiller seg bak forslaget.

— Vi opplever en sterkt stigende fattigdom i store deler av Europa, særlig i Sør- og Øst-Europa, påpeker generalsekretær Anders Ladekarl.

De nye fondet skal avløse EUs tidligere praksis, som har vært å ta penger fra landbruksbudsjettet til matvarehjelp.