– Krisemaksimeringen har bidratt til ålegitimere kritiske uttalelser fra EU-systemet. Høyre og Frp har giret oppstemningen, ikke minst ved å antyde at norsk fisk kan bli møtt med sanksjonerfra Brussel, sier Slagsvold Vedum til NTB.

Han reiser selv til den belgiske hovedstadeni neste uke for å ha møter med EUs landbrukskommissær Dacian Ciolos, som iseptember fremmet kritikk mot de nye norske tollsatsene for bestemte typer avost og kjøtt.

– Det er kjent at vi har ulike interesser,men tonen har vært god og konstruktiv hele veien. Ingen påstår at de nyereglene er i strid med EØS— eller WTO-avtalen. Jeg var trygg på at det heleville roe seg når detaljene i opplegget ble kjent, sier Slagsvold Vedum.

Provosert

Haner provosert over opposisjonens håndtering av saken og beskylder Høyre ogFremskrittspartiet for å drive et politisk spill.

– De framstår jo mer indignerte på vegne avlandbruket i EU enn EU er selv. Jeg forstår ikke hvorfor Høyre og Frp bekymrerseg mer for framtiden til bønder på Fyn enn bønder i Gudbrandsdalen, sier han.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) erenig med sin statsrådskollega. Onsdag slo han fast overfor ABC Nyheter atopposisjonen har valgt dansk side.

– Dette dreier seg om en kamp om norsklandbrukspolitikk, sa han.

Den danske handelsministeren Pia Olsen Dyhrfinner ingen grunn til noen ostekrig med Norge.

– Jeg fortsetter å være uenig i Norgesskjerpelse av toll på ost. Men det Norge har gjort, er ikke brudd på verkenWTO- eller EØS-avtalen, og dette skaper ikke dype skår i forholdet mellom Norgeog Danmark, sier hun til ABC Nyheter.

Samtalene med EU om ostetollen foregår påekspertnivå, og Slagsvold Vedum sier tonen er god.

– Men vi opplever stadig å bli konfrontertmed spissede uttalelser fra Høyre og Frp, sier landbruksministeren, som holderfast ved at det ikke vil komme sanksjoner fra EU og at tollsatsene ikkeautomatisk vil føre til dyrere ost og kjøtt fra nyttår.

– Snittprisen på ost økte med 5 prosent iforrige måned, men det hadde jo ikke noe å gjøre med tollsatser som ikke erinnført ennå, sier han.

– Avledningsmanøver

Høyresnæringspolitiske talsmann Svein Flåtten er forundret over anklagene fralandbruksministeren. Han mener opposisjonen kun har gjort jobben sin.

– Vi har aldri påstått at jussen ikke var påNorges side i denne saken. Vi har bare uttrykt forståelse for den bekymring somhandelsnæringen og fiskerinæringen selv har gjort rede for, sier han.

Flåtten beskriver kritikken fra SlagsvoldVedum som en ren avledningsmanøver.

– EU reagerte før oss, så det er ingen grunntil å trekke vårt nasjonale sinnelag i tvil. For øvrig har jeg forståelse forat landbruksministeren føler seg ubekvem foran besøket i Brussel og har behovfor å legge skylden på noen som sitter her hjemme, sier Flåtten.

Han er heller ikke urolig for sanksjoner fraEU, men mener det fortsatt er grunn til å frykte et surere klima mellom Oslo ogBrussel.

– Den danske handelsministeren legger joingen enorm forsoning for dagen. Hun liker fortsatt de nye norske tollsatsenelike dårlig.