33-åringen valgte å tilstå alt i tiltalen, og fikk en dom på fengsel i to år og fire måneder i Nedre Romerike tingrett.

Han er også dømt til inndragning av 280.000 kroner, tre falske bankkort, to falske greske pass og diverse andre falske dokumenter.

Falske selskaper

For fire år siden fikk han godkjent søknad om skattekort som gresk statsborger. Like etterpå registrerte han et maler— og snekkerfirma i Brønnøysundregistrene under det falske navnet.

Tre år etterpå forsøkte han å lure registrene på nytt da han overførte det samme firmaet til et annet gresk navn. Også dette navnet var en falsk identitet.

For begge identitetene har han skaffet falske greske pass. Ved hjelp av disse dokumentene fikk han også flere bankkort og kontoer.

Tatt ut kontant

Bevegelsene på kontoene viser et klassisk hvitvaskingsmønster. I løpet av noen få år har 13.143.000 kroner blitt overført mellom kontoene i DnBNor og Nordea. Kort tid etter er pengene tatt ut i kontanter.

Retten slår fast at pengene stammer fra straffbare handlinger. Det er ukjent hvilke straffbare handlinger det dreier seg om, men retten utelukker at verdiene skriver seg fra lovlige kilder.

Retten legger til grunn at 33-åringen har hatt en underordnet rolle i det man omtaler som to forskjellige «opplegg». Det antydes at operasjonen har vært ledet av andre.

Utlendingsdirektorat vedtok å utvise 33-åringen 8. desember 2009. Likevel kom han tilbake et par år etterpå. Han dømmes for dette samt bruk av en lang rekke falsk dokumenter. Dommen slår fast at anskaffelsene av falske dokumenter er gjort for å gjennomføre straffbare handlinger.