Siden i fjor sommer har oljeprisen falt fra 115 til under 50 dollar fatet. Et fall på over 50 prosent er ikke hverdagskost.

Det dramatiske fallet akselererte for alvor etter det siste ordinære møtet i Opec i november. I forkant av møtet var det relevant å løfte frem kartellets sterke mann, kong Abdullah.

En mann som hadde mye å si for hva kartellet gjorde, og som dermed også var en viktig bidragsyter til det dramatiske oljeprisfallet som fulgte møtet i november.

Og til syvende og sist kan han dermed også få mye å si for hvordan videre norsk oljeutbygging kan bli. Forblir oljeprisen på rundt 50 dollar fatet, er det få som tror at feltene langt mot nord vil bli bygget ut med det første.

Resten av denne teksten ble første gang publisert i november, før siste Opec-møtet.

LES OGSÅ:

90 år gammel monark

De 12 medlemslandene i oljekartellet kan bestemme seg for at de ønsker oljeprisen tilbake mot sommerens nivåer ved å kutte i produksjonen, eller de kan la markedet bestemme, og fortsette å pumpe opp olje i samme takt som i dag.

Oljeanalytiker i DNB, Torbjørn Kjus, tror det siste kan føre til en oljepris ned mot 60 dollar fatet før kong Harald holder årets nyttårstale.

Et helt annet sted, langt, langt borte, sitter imidlertid en annen konge, 90 år gamle Kong Abdullah av Saudi-Arabia, og kan bestemme seg for om dette skal skje eller ikke.

Saudi er størst

Saudi-Arabia er nemlig verdens største oljeprodusent, og det mektigste landet i Opec.

De er det landet som må kutte mest om de bestemmer seg for at de vil forsøke å tvinge oljeprisen opp igjen. Flere av de andre Opec-landene ønsker en høyere oljepris, men for Saudi-Arabia er ikke svaret gitt.

Lever godt med prisen

I en rapport fra mandag, peker Torbjørn Kjus på hvorfor giganten i Midtøsten kan leve helt fint med en oljepris på rundt 80 dollar fatet:

Skiferolje fra USA

De siste årene har USAs egen oljeproduksjon økt dramatisk. Med en høyere pris, vil dette gi utbyggingen der (og i andre land) ytterligere fart, og øke konkurransen mot Saudi-Arabias egen produksjon.

Alternativ energi

Med en vedvarende høy oljepris, vil mer ressurser bli investert i å utvikle alternative energikilder. På sikt vil dette utgjøre en trussel mot Saudi-Arabias egen oljeproduksjon.

Liten fare for nyvalg

Saudi-Arabia, sammen med De forente arabiske emirater og Kuwait, er familiestyrte land. Familien til Kong Abdullah har styrt siden 1932 og det er få som tror på store demokratiske reformer på kort sikt. Dermed skader ikke lavere oljeinntekter styresmaktene her på samme måte som i land som Nigeria og Venezuela.

LES OGSÅ:

1000 mrd. spart

På den andre siden er spørsmålet hvor mye Opec egentlig kan styre dette. Med den kraftige produksjonsveksten i USA, har både oljekartellet og Saudi-Arabias betydning falt.

Løfter vi blikket og ser ut på vår egen kontinentalsokkel, vil en vedvarende lavere oljepris kunne få betydning for hvilke prosjekter som igangsettes.

Men selv her lever norsk oljeindustri godt med en oljepris på dagens nivå, spesielt i Nordsjøen. Det er ikke lenge siden planene for Johan Sverderup-feltet ble presentert. Der tjener sannsynligvis Statoil penger med en oljepris ned mot 30 dollar fatet.

Og så er det verdt å huske på at for de som kjøper olje betyr et fall i oljeprisen fra 115 til 80 dollar pr. fat en innsparing på ca. 1000 mrd. dollar, hvert år, ifølge DNB. Og det er fortsatt ganske mange flere som er avhengig av å kjøpe, enn av å selge olje.