• PÅVIRKES: OW Bunker konkursen gir ringvirkninger for norske rederier. FOTO: OW Bunker

Nå rammes norske rederier