Men presidenten kan få russiske pensjonister på nakken, om han følger rådet fra IMF. Ekspertene ber ham øke pensjonsalderen i Russland, som i dag er 55 år for kvinner og 60 for menn.

Det internasjonale Pengefondet (IMF), som i Russland ledes av nordmannen Odd Per Brekk, anbefaler at president Vladimir Putin kutter kraftig i bruken av oljepenger. Derfor ønsker IMF at Russland gjennomfører grunnleggende endringer i landets økonomiske politikk.

- Det er for mye bruk av oljepenger fra år til år på statsbudsjettet her, sier Brekk til Aftenposten.

Offentlige lønninger

Den uttalelsen harmonerer dårlig med Putins valgløfter fra i vinter. Da lovet han blant annet kraftige lønnsøkninger til offentlig ansatte som lærere og politi. I tillegg skulle han bruke over 4000 milliarder kroner de neste ti årene på et forsvar som har gått for lut og kaldt vann siden Sovjetunionens oppløsning for drøye 20 år siden. I sum utgjør løftene rundt 1,5 prosent av BNP årlig.

- Det gjør den nødvendige budsjettilpasningen mer utfordrende, sier Brekk om valgløftene.

Helt oljeavhengige

I dag har oljeavhengige Russland, hvor rundt to tredjedeler av landets eksportinntekter kommer fra olje og gass, et underskudd på statsbudsjettet — før bruken av oljepenger - på rundt 10 prosent av BNP. Dette er altså før Putins valgløfter er innfridd. IMF, som nylig har sluttført sin årlige inspeksjon av russisk økonomi, anbefaler en reduksjon av underskuddet til 5 prosent innen 2015. Den russiske industrien sliter fortsatt med arven fra Sovjetunionen og mottar, til IMFs bekymring, store subsidier. De hindrer nødvendig omstilling av industrien.

Hollandsk syke

- Dersom du bruker for mye oljepenger, driver du opp pris- og kostnadsnivået innenlands, noe som gjør det mindre attraktivt med investeringer. Dermed oppnår de ikke målet om en mer variert og mindre oljeavhengig økonomi. Russland risikerer heller såkalt hollandsk syke, sier Brekk.

Hollandsk syke oppsto i Nederland på slutten av 1970-tallet, i kjølvannet av at landet fant store gassforekomster på 1960-tallet. De voldsomme inntektene fra gassen ble i stor grad brukt til sterk ekspansjon av offentlig sektor. Det førte igjen til en avindustrialisering. Og da gassinntektene ebbet ut, ble Nederland tvunget til å gjennomføre en smertefull hestekur og omstillingsprosess.

Offentlig sektor eser ut

Også Russland har gjennomført en massiv ekspansjon i offentlig sektor. Bare fra 2005 til 2009 este offentlig sektor fra cirka 30 til 40 prosent av BNP. Den høye bruken av oljepenger kan ikke bare føre til hollandsk syke. Den gjør også Russland veldig sårbart for kriser i internasjonal økonomi, som ofte utløser kraftige fall i olje- og gassprisen. Som følge av finanskrisen krympet landets økonomi med nær 8 prosent i 2009.

Derfor mener IMF at det er på høy tid å gjøre landet mindre oljeavhengig. I den anledning har fondet kommet med en rekke kort- og langsiktige kuttforslag. Det mest omfattende forslaget er å øke pensjonsalderen, som er den samme som i Sovjetunionen. Det vil si 60 år for menn, og 55 år for kvinner. Mange fortsetter dog å jobbe etter pensjonsalderen, noe som gir dem både full pensjon og lønn.

- Det er en erkjennelse i landets ledelse og dumaen av at Russland trenger å legge om den økonomiske politikken, sier Brekk.

Roste Putin offentlig

Derfor valgte Brekk å rose Putin på en presskonferanse tidligere i måneden. Rosen ble utløst av en instruks som Putin signerte på sin første dag på jobben som president igjen i begynnelsen i mai. Der ba Putin regjeringen i løpet av de neste månedene om å utvikle konkrete planer, helt i tråd med anbefalingene fra IMF.

Men forståelsen og erkjennelsen av at noe må gjøres har ligget der siden årtusenskiftet. Nå, som så ofte ellers, er det gjennomføringsevnen det skorter på i Russland.

- Det er en velkjent agenda, men realiteten er at altfor lite er gjort, sier Brekk. Men nå mener han at Russland ikke har noe valg lenger.

- Vekstmodellen vi har sett i Russland de siste 10-12 årene er ikke overlevelsesdyktig lenger. For den modellen var ikke basert på nye investeringer og kapasitetsvekst, derimot var den basert på økt kapasitetsutnyttelse og i noen grad mer effektiv ressursbruk. Men en slik vekstmodell har begrenset levetid, og nå har vi kanskje kommet til sluttfasen, sier Brekk, uten å nevne med navn hvem som har sittet med makten i disse 10-12 årene.

Viktig korsvei

IMF slår derfor fast at Russland nå står overfor en viktig skillevei. Dersom Russland ikke følger rådene om kostnadskutt og viktige strukturelle endringer, mener IMF at landets vekst de neste årene bare blir på 3,5 til 4 prosent. Det er lavt sammenlignet med andre vekstøkonomier. I Kina har den ligget over 10 prosent. Hvis de lytter til IMF, kan veksten bli på rundt 6 prosent.

- Dette økonomisk-politiske veivalget vil derfor ha stor betydning for Russland. Av den grunn blir det spennende å følge med de neste månedene, sier Brekk.

Mener Pussy Riot skremmer utenlandske investorer

En av de fremste kritikere av Vladimir Putins pengebruk er hans tidligere finansminister Aleksej Kudrin. Han frykter at Russland, som Hellas, kan bli rammet av økonomisk tilbakegang dersom Putin ikke utsetter løftene om høyere lønninger, trygder og å bruke over 4000 milliarder kroner på forsvaret de neste ti årene.

Kudrin advarer også mot de økonomiske konsekvensene av Pussy Riot-dommen, og mener den at «har gjort stor skade på landets rykte og landets attraktivitet for investorer».

Odd Per Brekk har selv kontor bare et par steinkast unna åstedet, Frelseren Kristus-katedralen.

- Deler du Kudrins syn på dommen?

- Jeg vil ikke spesifikt kommentere det utspillet, men generelt kan jeg si at det er en erkjennelse her om behovet for å forbedre investeringsklimaet gjennom å redusere korrupsjonen, bedre rettssikkerheten og styrke investorvernet, sier Brekk.