Kombinasjonen av svakere etterspørsel i mange av landene Kina selger sine varer til og lavere utlån til små kinesiske selskaper kan føre til at nedgangen i økonomisk vekst i Kina blir langvarig, skriver økonominettstedet Bloomberg.

Veksten i Kinas økonomi kan falle under syv prosent i første kvartal neste år, uttaler økonom Yuan Gangming ved Det kinesiske akademi for samfunnsfag. Hvis nedbremsingen i kinesisk økonomi fortsetter, som Gangming mener den vil kunne gjøre, vil det trolig presse kinesiske myndigheter til å igangsette stimulitiltak i kinesisk økonomi.

Store politiske endringer

Under finanskrisen utløst i 2008 igangsatte kinesiske myndigheter en krisepakke på tilsvarende 586 milliarder amerikanske dollar.

I kommunistpartiet i Kina er det ventet at større endringer vil finne sted. Store deler av lederskapet skal byttes ut. De nye som kommer til makten vil nå måtte ta tak i den økonomiske utfordringen som råder, skriver Bloomberg.