• RYSTET: Direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, er rystet over at de skandinaviske sjøoffiserene i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi måtte skrive under på at de ikke fikk diskutere sluttavtalene sine med verken kolleger eller andre. - Dette er grovt maktmisbruk og overgrep på grunnleggende rettigheter, sier han. FOTO: Håvard Bjelland

Sjøoffiserer fikk munnkurv og oppsigelse

Da Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi skulle kvitte seg med skandinaviske sjøoffiserer i vinter, fikk de ansatte beskjed om å holde munn om sin egen oppsigelse.