Storbritannia er mer forgjeldet enn noe euroland (bortsett fra Irland), og svært sårbart hvis ett eller flere av kriselandene i eurosonen ikke klarer å gjøre opp for seg.

I motsetningen til eurolandene er ikke gjeldskrisen i Storbritannia en statsgjeldskrise. Det er bankene, delvis eid av staten, som bærer den største gjeldsbyrden.

Mange av de britiske bankene har utestående store lån i flere av de kriserammede eurolandene. Ryker ett eller flere av de store eurolandene, og må slette deler av statsgjelden slik Hellas nettopp har gjort, kan dette påføre britiske banker store tap.

Mister tillit

Det er noe av bakgrunnen for at Storbritannia risikerer å havne i samme selskap som Frankrike og miste toppkarakteren (AAA) i de internasjonale lånemarkedene.

De internasjonale kredittvurderingsbyråene Fitch og Moody’s har varslet at landets kredittverdighet også kan bli nedgradert hvis koalisjonsregjeringen ikke tar nye grep for å redusere det store underskuddet i statsbudsjettet.

Å bli nedgradert innebærer at det kan bli dyrere og vanskeligere for den britiske staten og bankene å refinansiere gjeld og ta opp nye lån i de internasjonale markedene.

«Tom budsjettkoffert»

Analytikerne har ikke store forventninger til slike store grep i det forslaget til statsbudsjett som finansminister George Osborne legger frem i dag.

«Budsjettkofferten er tom», skriver Danske Bank i en budsjettanalyse av Storbritannia.

Det er årelang tradisjon for at finansministeren har budsjettdokumentene i en liten, rød koffert når han spaserer til Parlamentet for å overlevere dem.

Den økonomiske veksten i landet ble gradvis svekket gjennom fjoråret. Landet har nå tilnærmet nullvekst.

Fra tredje til fjerde kvartal i fjor var det registrert en liten nedgang (0,2 prosent), ifølge den vestlige økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD.

Det begrenser handlingsrommet til finansministeren ytterligere.

Likevel har koalisjonsregjeringen av de konservative og de liberale oppnådd resultater etter snart to år med makten:

Flere arbeidsløse

Veksten i budsjettunderskuddet er stanset. Det er en direkte følge av regjeringens fremste økonomiske mål om å redusere de offentlige utgiftene.

Over 200.000 jobber i offentlig sektor (staten og kommunene) er fjernet i løpet av snaue to år. Tempoet i nedbemanningen har imponert EU-byråkratene i Brussel.

Dette er også en viktig forklaring på at arbeidsledigheten i Storbritannia har økt fra 7,8 prosent i 2010 til over 8 prosent ved utgangen av fjoråret.

Krangler

Når «verktøykassen» er tom, skaper det gnisninger i regjeringssamarbeidet.

Før budsjettfremleggelsen har juniorpartnerne i regjeringen, representanter for det liberale partiet, offentlig «krevd» mer av budsjettet.

Disse kravene har vakt sterk irritasjon hos statsminister David Cameron og finansminister Osborne, skriver flere britiske medier.